Skontaktuj się z nami

ul. Armii Krajowej nr 2 lok 303B

05-500 Piaseczno

NIP 525-254-06-61

KRS: 0000322570

Regon: 141717415

 

tel. +48 600 599 923

e-mail: biuro@maroney.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku

w godzinach 9.30 - 16.30

Polecają nas

Invenire
Invenire

Badanie Insight Discovery dla 6 członków zespołu oraz warsztaty online omawiające i wdrażające wyniki zespołowe. Indywidualne spotkania omawiające wyniki dla uczestników. Proces 5 sesji coachingowo- mentoringowych realizowanych zarówno w formule stacjonarnej jak i online dla członka zespołu zarządzającego.

Sell Broker
Sell Broker

Proces sesji coachingowi-mentoringowych dla prezesa skoncentrowany na wsparciu w aktualnych wyzwaniach biznesowych oraz budowaniu zdrowych relacji z partnerami i klientami.

Story LabPRO
Story LabPRO

Badanie indywidualnych wzorców motywacji oraz webinar omawiający wyniki dla zespołu. Warsztat online na temat wykorzystania wiedzy o osobowości i motywacji  dla studentów (scenarzystów) StoryLab PRO.

Recman
Recman

2-dniowe warsztaty strategiczne dla kadry zarządzającej oraz kluczowych osób zespole Recman mające na celu wypracowanie projektów na lata 2023-2025. Uczestnicy zainwestowali swój czas i zaangażowanie, aby przeanalizować realną sytuację firmy, jej mocne i słabe strony, najlepsze kierunki rozwoju, zagrożenie, szanse i cele oraz zdecydować, które działania są optymalne i staną się priorytetem na najbliższe lata.

Amtra
Amtra

Półroczny projekt budowania efektywnego zespołu zarządzającego rozpoczynający się intensywnymi warsztatami teambuidingowymi na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Warsztaty, webinary oraz sesje mentoringowe skupione wokół praktycznego wykorzystania badania Personal PowerON w procesie rozwijania kompetencji motywowania, angażowania zespołów, budowania efektywnej współpracy oraz wzmacniania wartości firmowych Amtra. 

TIDIO
TIDIO

Praktyczne warsztaty online skupione na wykorzystaniu narzędzi efektywnego zarządzania dla grupy Liderów. Seria spotkań oraz zadań przygotowujących i wdrożeniowych opartych o wykorzystanie wiedzy zdobytej w trakcie procesu. 

Pepsico
Pepsico

Ponad 70 top menadżerów wzięło udział w badaniu wewnętrznych motywatorów oraz warsztatch skutecznego delegowania skupionych na ograniczaniu perfekcjonizmu i innych destruktywnych zachowań liderów w zarządzaniu (Pepsico Polska Warszawa)  Ponad 70 pracowników fabryki Michrów wzięło udział w warsztatach budowania efektywnych zespołów skupionych na zdrowej, asertywnej komunikacji oraz życzliwej, konstruktywnej informacji zwrotnej.

Lasy Państwowe
Lasy Państwowe

Ponad 150 osób przeszkolonych w ramach warsztatów przeciwdziałania zachowaniom mobbingowym i dyskryminującym. Warsztaty budowania efektywnych zespołów opartych na zaufaniu. Warsztat mediacji i wywierania pozytywnego wpływu.

Clariter
Clariter

Warsztat teambuidlingowy dla międzykulturowego, rozproszonego zespołu. Warsztat budowania efektywnej motywacji dla HR Dyrektora. Warsztat z okazji firmowego Dnia Wellness skupiony na narzędziach budowania odporności psychicznej, radzenia sobie ze stresem  oraz kształtowania postawy otwartości do dbania o własny dobrostan  dzięki prawdziwej asertywności.

VIP Account
VIP Account

Warsztaty  tworzenia efektywnych zespołów oparte o zdrową komunikację, odpowiedzialność osobistą i budowanie zaufania. Proces uzupełniony badaniem motywacji Personal PowerON dla zespołu.

Totalizator Sportowy
Totalizator Sportowy

Warsztaty teambuildingowe  wspierające rozwój kompetencji komunikacyjnych oraz współpracy zespołowej dla zespołu HR. Seria ćwiczeń w sali oraz z wykorzystaniem terenu mająca na celu stworzenie praktycznego laboratorium dla ćwiczonych umiejętności.

Inelo
Inelo

Warsztaty z zakresu efektywnego radzenia sobie ze stresem skierowany na praktyczne wykorzystanie narzędzi dbania o własny dobrostan psychiczny, budowanie odporności psychicznej i ćwiczenie obniżania  wpływu stresu na reakcje, wykorzystywania optymalnego poziomu stresu do  efektywnego działania.

Warbud
Warbud

Warsztaty typu "Poligon menadżerski" skupione  na praktycznych ćwiczeniach przeprowadzania trudnych rozmów menadżerskich nastawionych na budowanie zaufania, efektywnej komunikacji i zdrowych relacji w zespołach. Warsztaty Vademecum Menadżera dla menadżerów przygotowujących się do roli oraz pełnionych funkcje kierownicze od kilku miesięcy. Warsztaty zaawansowane dla bardzo doświadczonych menadżerów z zakresu przywództwa i budowania mocnych zespołów, odpornych na rynkowe kryzysy.

NEUCA
NEUCA

Warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji kreatywnych z wykorzystaniem myślenia wizualnego w biznesie.

Altom
Altom

Britenet
Britenet

Roczny projekt Interim HR Manager, doradztwo i szkolenia rozwojowe dla zespół cross-funkcjonalnych oraz dla Liderów, coaching menadżerski, ocena kompetencji Liderów metodą PowerDC, teambuilding "Nocna Nawigacja" oraz badanie Personal PowerON uzupełnione warsztatami rozwojowymi oraz certyfikacja HR

Altom
Altom

Akademia Rozwoju Kompetencji Altom. Cykl szkoleń z zakresu komunikacji i negocjacji biznesowych, projekt coachingowy dla członków najwyższej kadry zarządzającej, doradztwo rozwojowe i badanie potrzeb szkoleniowych. Badanie indywidualnych wzorców motywacji Personal PowerON® oraz warsztaty z zakresu motywacji. Projekt zakończony badaniem efektów.

Szczecińska Energetyka Cieplna
Szczecińska Energetyka Cieplna

 9 miesięczny projekt coachingowy dla członka najwyższej kadry zarządzającej (coach: Iwona Golonko)

Mullenlowe
Mullenlowe

Cykl szkoleń online z komunikacji zespołowej oraz biznesowej oparty m.in. o asertywność, analizę transakcyjną oraz NVC, mediacje

Politechnika Warszawawska
Politechnika Warszawawska

Projekt rozwoju kompetencji menedżerskich oraz współpracy i komunikacji zespołowej z użyciem metody coachingu indywidualnego oraz  zespołowego, rekrutacja do programu oraz wsparcie wdrożeniowe

Segro
Segro

Praktyczny warsztat online na temat  zdrowej komunikacji  w zespole w oparciu o elementy analizy transakcyjnej, NVC, asertywności i psychologii komunikacji, cyfrowy zapis graficzny warsztatu (2021).   7 dniowe wyzwanie Ładowanie baterii motywacji z narzędziem Personal PowerON (2022). Nocne warsztaty integracyjne (2022). Warsztaty oraz sesje indywidualne z zakresu  wywierania wpływu i negocjowania z wykorzystaniem badania talentów Gallupa (2023)

SEC Newgate
SEC Newgate

Warsztaty online dla zespołów, doradztwo strategiczne, konsultacje biznesowe, projekt Interim Manager w dziale HR, badanie motywacji  Personal PowerON dla zespołu. Warsztaty z zakresu informacji zwrotnej i budowania  kultury feedbackowej w organizacji. Warsztaty strategiczne po połączeniu agencji.

Appareo
Appareo

Projekt coachingowo-mentoringowy dla liderki sprzedaży

Keller
Keller

Program rozwojowy dla 25 Projekt Managerów: badanie potrzeb szkoleniowych oraz wypracowanie listy kluczowych dla PM kompetencji odpowiadających wymogom cyklu projektowego Keller. 

RBS
RBS

Warsztaty „Emocjonalny teflon”: Czym jest i jakie ma konsekwencje. Rola inteligencji emocjonalnej i komunikacji. Świadomość i kontrola emocji.

Millenium Leasing
Millenium Leasing

MENEDŻER JUTRA Interaktywny warsztat z przywództwa dla liderów sprzedaży w czasach VUCA

Politechnika Gdańska
Politechnika Gdańska

Projekt podniesienia kompetencji zarządczych kadry menadżerskiej i administracyjnej Politechniki Gdańskiej. Usługa polegająca na przeprowadzeniu sesji Development Center, szkoleń menadżerskich oraz sesji coachingu dla kadry menadżerskiej.   

Danone
Danone

Warsztaty dla kadry zarządzającej i liderów z zakresu zarządzania zespołem międzykulturowym (warsztaty Inclusive Diversity) oraz Remote Management

MB Aerospace Systems
MB Aerospace Systems

Warsztaty dla kadry zarządzające Working Better Together Strategiczne warsztaty teambuildingowe dla liderów

Sklepy Komfrot
Sklepy Komfrot

Program rozwojowy Tkalnia Liderów: I etap to pogłębiona diagnoza menedżerska z wykorzystaniem autorskiego narzędzia Maroney PowerDC dla 37 talentów i ważnych dla pracowników Sklepy Komfort. Cykl warsztatów HR Jutra dla działu HR Sklepy Komfort

VIP ACCOUNT
VIP ACCOUNT

Interaktywny warsztat z zakresu budowania efektywnego zespołu połączony z treningiem komunikacji i udzielania informacji zwrotnej.

Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

Warsztaty skuteczna komunikacja- zarządzanie relacjami z wykorzystaniem social media.

La  Palette Rouge  LPR Poland
La Palette Rouge LPR Poland

Warsztaty EXCELLENT BUSINESS RELATIONS- Zarządzanie relacjami z wykorzystaniem typów osobowości wg DISC.

BIOTRONIK
BIOTRONIK

Realizacja cyklu warsztatów praktycznych dla zespołów sprzedażowych połączona z oceną potencjału i wsparciem wdrożeniowym.

/ Zobacz referencje

SALUS INTERNATIONAL
SALUS INTERNATIONAL

Doradztwo w zakresie uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej. Przygotowanie i złożenie projektu dotyczącego kompleksowej restrukturyzacji procesów zarządzania firmą Salus International.

/ Zobacz referencje

TEVA PHARMECEUTICALS
TEVA PHARMECEUTICALS

Zrealizowanie szkoleń pt. "Analiza indywidualnych predyspozycji - diagnoza słabych i mocnych stron" dla pracowników Grupy Teva (Teva Operations Poland Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Krakowie) w ramach projektu "Wzrost potencjału grupy TEVA w świetle przemian wewnątrzorganizacyjnych i wymagań rynku - kompleksowy program szkoleń i doradztwa dla pracowników"

CEFARM S.A
CEFARM S.A

Przygotowanie Programu Rozwoju Kadr "Wykwalifikowana kadra fundamentem rozwoju CF Cefarm S.A." w ramach wniosku o dofinansowanie projektu w ramach EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach powyższej usługi przeprowadzono diagnozę potrzeb, zaprojektowano szkolenia oraz opracowano wniosek o dofinansowanie.

FAMILY FINANCE
FAMILY FINANCE

Projekt doradczo-szkoleniowy rozwijający kompetencje sprzedażowe pracowników.

MONEY EXPERT
MONEY EXPERT

Kompleksowy projekt szkoleniowo-doradczy „Expert finansowy” współfinansowany ze środków UE.

/ Zobacz referencje

AXA POLSKA
AXA POLSKA

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. "Ambicja Plus".

ZUS
ZUS

Cykl praktycznych warsztatów rozwoju kompetencji w zakresie zarządzania wiekiem oraz zarządzania stresem i komunikacji.

STEFCZYK FINANSE
STEFCZYK FINANSE

Praktyczny warsztat menadżerski – komunikacja i wywieranie wpływu w sytuacjach zawodowych.

PKP S.A
PKP S.A

Dwie edycje audytu kompetencji ponad 160 pracowników podczas sesji Development Centre w 2013 i 2018 roku Kurs asesora sesji AC?DC Cykl szkoleń Akademia Menadżera, w których wzięło udział 80 menedżerów

/ Zobacz referencje

ORIFLAME POLSKA
ORIFLAME POLSKA

Prowadzenie usługi Quality Control w ramach dwuletniego projektu pt. "Akademia Lidera Oriflame - od Sprzedawcy do Menadżera" współfinansowanego ze środków UE.

BENEFIT SYSTEM
BENEFIT SYSTEM

Cykl szkoleń z zakresu efektywności osobistej i zarządzania stresem dla pracowników Działu Obsługi Klienta  Warsztaty Memory Booster  EXCELLENT BUSINESS RELATIONS,  DREAM TEAM - budowanie efektywnego zespołu w oparciu o model Extended DISC 

/ Zobacz referencje

TVP TELEWIZJA POLSKA
TVP TELEWIZJA POLSKA

Cykl działań rozwoju kompetencji sprzedażowych dla zespołów oraz intensywne wsparcie wdrożeniowe przełożonych.

INDITEX
INDITEX

Projekt rozwoju kompetencji menedżerskich i przywódczych dla kadry zarządzającej.

DACHSER
DACHSER

Projekt rozwoju kompetencji kierowniczych kadry zarządzającej połączony z aktywnym wsparciem wdrożeniowym dla przełożonych oraz sesjami coachingowymi dla TOP Managementu.

SKUBA
SKUBA

Cykl praktycznych szkoleń zorientowanych na rozwój kompetencji sprzedażowych dla przedstawicieli handlowych.

 ARCUS
ARCUS

Cykl działań zorientowanych na rozwój kompetencji sprzedażowych dla przedstawicieli handlowych połączony z aktywnym wsparciem wdrożeniowym dla przełożonych.

ENERGIA DLA FIRM
ENERGIA DLA FIRM

Sesja Development Centre dla Zarządu oraz interaktywny warsztat prowadzony metodą outdoor, którego celem było wypracowanie, w oparciu o model Blair’a Singera, Kodeksu Honorowego zasad postępowania wszystkich osób w organizacji.

BRIDGESTONE STARGARD
BRIDGESTONE STARGARD

Power Development Centre oraz projekt rozwoju kompetencji kierowniczych dla kadry zarządzającej produkcją, w którym udział wzięło 160 Uczestników oraz TOP Managment.

TEATR DRAMATYCZNY
TEATR DRAMATYCZNY

Praktyczne warsztaty z zakresu zwiększania efektywności osobistej.

RANDALL PROPERTY
RANDALL PROPERTY

Kompleksowy projekt usług doradczo-szkoleniowych z zakresu rozwoju kompetencji sprzedażowych oraz przygotowanie koncepcji ofert do największych projektów z branży nieruchomości.

BABY CITY
BABY CITY

Projekt współfinansowany ze środków UE – zarządzanie projektem, doradztwo oraz warsztaty integracyjne.

WECO TRAVEL
WECO TRAVEL

Doradztwo i wsparcie w zakresie przygotowania projektu finansowania przedsięwzięć z bezzwrotnych środków UE.

KOPALNIE DOLOMITU S.A.
KOPALNIE DOLOMITU S.A.

Praktyczny warsztat z zakresu skutecznego prowadzenia rozmów handlowych. Szkolenie zrealizowano z wykorzystaniem wewnętrznych case study opartych o rzeczywiste przykłady z życia uczestników.

ESPES OFFICE
ESPES OFFICE

Zarządzanie Projektem oraz doradztwo i wsparcie w przygotowaniu koncepcji ofert zgodnie z metodyką PMI.

TCHIBO
TCHIBO

Cykl praktycznych warsztatów z zakresu Zarządzania Zmianą dla kadry zarządzającej oparty o symulacje biznesowe.

SYNGENTA
SYNGENTA

Panele szkoleniowe w formie mini warsztatów z zakresu radzenia sobie z trudnym klientem, w których wzięło udział 120 uczestników.

BRIDGESTONE SALES
BRIDGESTONE SALES

AKTYWNA SPRZEDAŻ – warsztaty oparte o case study stworzone specjalnie na potrzeby zespołu sprzedażowego.

MAHLE
MAHLE

Praktyczne warsztaty zarządzania projektami połączone z konsultacjami dotyczącymi bieżących projektów Klienta.

LITPOL LINK
LITPOL LINK

Coaching zespołowy w zakresie zarządzania efektywnością zespołu, komunikacji, zaangażowania, zarządzania ludźmi i przywództwa.

KONDRAT
KONDRAT

Audyt kompetencji oraz coaching z użyciem narzędzi diagnostycznych Insight Discovery oraz warsztat strategiczny - Model biznesowy Marek Kondrat Winarium.

GRUPA TOPEX
GRUPA TOPEX

Praktyczne warsztaty z zakresu prowadzenia procesu negocjacyjnego połączone z konsultacjami i symulacjami wybranych zagadnień.

BRICOMAN POLSKA
BRICOMAN POLSKA

Praktyczne szkolenie z zakresu negocjacji, perswazji i asertywnej komunikacji dla zespołu zajmującego się obsługą klienta wewnętrznego.

GRUPA AZOTY
GRUPA AZOTY

Interaktywny warsztat motywacyjny metodą OUTDOOR dla zespołu sprzedażowego.

ARCELOR MITTAL
ARCELOR MITTAL

Intensywny warsztat OUTDOOR – Kompetencje przywódcze i zarządzanie celami.  

RANDALL PROPERTY
RANDALL PROPERTY

Kompleksowy projekt usług doradczo-szkoleniowych z zakresu rozwoju kompetencji sprzedażowych oraz przygotowanie koncepcji ofert do największych projektów z branży nieruchomości.

URZĄD MIASTA WARSZAWA
URZĄD MIASTA WARSZAWA

Wykłady oraz warsztaty edukacyjne z zakresu rozliczania projektów europejskich na zlecenie Punktu Informacyjnego EUROPE DIRECT – Warszawa.

STAROSTWO POWIATOWE PŁOŃSK
STAROSTWO POWIATOWE PŁOŃSK

Szkolenia współfinansowane z funduszy UE: nowoczesna obsługa klienta, autoprezentacja, zarządzanie czasem i organizacją pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi. Projekt zgromadził 777 uczestników.

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODAROWANIA NIERUCHMOŚCIAMI
WYŻSZA SZKOŁA GOSPODAROWANIA NIERUCHMOŚCIAMI

Projekt „Akademia Przedsiębiorczości” współfinansowany ze środków EFS. Prowadzenie usługi Quality Control.

PwC
PwC

Cykl warsztatów z zakresu zwiększania efektywności osobistej. Program rozwojowy dla pracowników PA zorientowany na zwiększanie skuteczności komunikacji, współpracę zespołową oraz inteligencję emocjonalną. Interaktywny Warsztat Leadership z wykorzystaniem badania stylów Myślenia i Działania FRIS

PROVIDENT
PROVIDENT

Przeprowadzenie cyklu warsztatów strategicznych według autorskiej, interaktywnej formuły BUSINESS SPARRING.

EXPANDER EKSPERT FINANSOWY
EXPANDER EKSPERT FINANSOWY

praktyczny trening umiejętności skutecznego i precyzyjnego zarządzania zespołem – Vademecum Menadżera Projekt rozwojowy: Skuteczność lidera w dostarczaniu najlepszych rozwiązań finansowych dla 80 uczestników (sprzedaż, komunikacja, współpraca) warsztaty "Kreatywny Trener", "Komunikacja bez tajemnic" warsztat "Acitivity Based Working" warsztat "Podstawy przywództwa w oparciu o typy osobowości"

BOEHRINGER INGELHEIM
BOEHRINGER INGELHEIM

Interaktywny warsztat z zakresu efektywnego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w obsłudze klienta.

SERVIER
SERVIER

Interaktywne warsztaty "W co grają ludzie? Czyli Analiza Transakcyjna"

BESINS HEALTHCARE
BESINS HEALTHCARE

Warsztaty The Art of Storytelling - innowacyjne narzędzie wykorzystywane w sprzedaży.Interaktywne warsztaty przeznaczone dla Przedstawicieli Medycznych/Handlowych.Naucz się sprzedawać poprzez opowiadanie historii!

ASSECO
ASSECO

SCRUM - Efektywność i Skalowanie - interaktywny warsztat skierowany do osób, które pracują w projektach realizowanych w oparciu o SCRUM.

KOLEJE MAZOWIECKIE
KOLEJE MAZOWIECKIE

Warsztaty z zakresu walki ze stresem dla pracowników drużyn trakcyjnych Spółki KM oraz profesjonalnej obsługi trudnego klienta z elementami zarządzania emocjami i stresem (problemowe rozmowy telefoniczne dla pracowników infolinii). Ponad 60 przeszkolonych osób!

EMPIK
EMPIK

Praktyczny warsztat zespołowy połączony z intensywnym treningiem komunikacji: "Efektywne zespoły".

IKEA RETAIL SP. Z O.O.
IKEA RETAIL SP. Z O.O.

Warsztat Outdoor "zmieniaMY się" realizowany w Gdańsku dla 40 pracowników.

AIR PRODUCTS S.A.
AIR PRODUCTS S.A.

Interaktywny warsztat wzmacniający umiejętności prezentacji zrealizowany w oparciu o własne case study uczestników.

SCHINDLER
SCHINDLER

Szkolenie z zakresu wywierania wpływu, perswazji i manipulacji. Prezentacja trików handlowych i omawianie najczęściej popełnianych błędów.

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ENERGIA I GAZ
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ENERGIA I GAZ

Sesja Development Centre dla Zarządu.

SUNWIND
SUNWIND

Sesja Development Centre dla Zarządu.

ENERGETYCZNE CENTRUM
ENERGETYCZNE CENTRUM

Sesja Development Centre dla Zarządu.

UTC AEROSPACE SYSTEM
UTC AEROSPACE SYSTEM

Intensywne szkolenia menadżerskie – Wczoraj kolega – dzisiaj szef: awans wewnętrzny i wyzwania w zarządzaniu w środowisku koleżeńskim.

TNT EKSPRESS WORLWIDE
TNT EKSPRESS WORLWIDE

W efekcie analizy kluczowych obszarów firmy zaprojektowano i przeprowadzono 2 segmenty szkoleń: "Podstawy sprzedaży przez telefon" oraz specjalistyczny warsztat "Sprzedaż usług specjalistycznych".

RENAULT
RENAULT

Pakiet warsztatów i szkoleń z zakresu komunikacji z klientem wzbogacony o elementy diagnozy stylu komunikacyjnego sprzedawców i klientów.

STOCK POLSKA
STOCK POLSKA

Cykl szkoleń Train the trainer - Trener wewnętrzny.

SOLAR-BIN
SOLAR-BIN

Doradztwo w zakresie przygotowania projektów rozwojowych, strategii współpracy spółki.

PRATT & WHITNEY
PRATT & WHITNEY

Awans wewnętrzny: Dzisiaj kolega - jutro szef. Szkolenie dostarczyło uczestnikom umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami związanymi z pełnieniem roli lidera/kierownika w krótkim okresie po awansie.

LEASE PLAN
LEASE PLAN

Przygotowanie narzędzia do badania motywacji pracowników, współpracy i komunikacji międzydziałowej oraz wsparcie i opieka wdrożeniowa podczas realizacji badania.

COLIAN
COLIAN

Working Better Together - szkolenie teambuildingowe dla zespołu zarządzającego sprzedażą.

FIRST GROUP
FIRST GROUP

Międzynarodowy projekt rekrutacyjno-szkoleniowy, w którym uzyskano ponad 2000 wykwalifikowanych pracowników, mówiących po angielsku, którzy rozpoczęli pracę w Wielkiej Brytanii. Spośród nich tylko 1,5% zrezygnowało z pracy w ciągu pierwszego roku.

GHELAMCO
GHELAMCO

Sesje rozwojowe przy wykorzystaniu szerokiego wachlarza narzędzi szkoleniowych, coachingowych i mentoringowych.

CYFROWY POLSAT
CYFROWY POLSAT

Przygotowanie projektu rozwojowego dla kilku grup stanowiskowych firmy oraz cykl działań szkoleniowych, w których udział wzięło łącznie 607 osób.

BROWN FORMAN
BROWN FORMAN

Szkolenie dla kadry odpowiedzialnej za efektywne Zarządzanie Projektami – praca warsztatowa oparta na własnych projektach z wykorzystaniem zbioru najlepszych praktyk z zakresu zarządzania projektami.

MSD POLSKA
MSD POLSKA

Uczestnictwo w warsztacie otwartym "W CO MY TU GRAMY" - wykorzystanie analizy transakcyjnej do identyfikowania gier i kształtowania relacji interpersonalnych w organizacji.

WYDAWNICTWO C.H. BECK
WYDAWNICTWO C.H. BECK

Specjalnie opracowany, praktyczny trening umiejętności skutecznego i precyzyjnego zarządzania zespołem - Vademecum Menadżera.

ADP POLSKA
ADP POLSKA

URZĄD MIASTA BYTOM
URZĄD MIASTA BYTOM

Przygotowanie projektu wniosku o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

UCZELNIA ŁAZARSKIEGO
UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

Prowadzenie wykładów przez Iwonę Golonko z tematyki pomiaru efektywności procesów zarządzania zasobami ludzkimi.

UNIWERSYTET WARSZAWSKI
UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Prowadzenie wykładów przez Iwonę Golonko z zakresu zarządzania sytuacją kryzysową.

SZKOŁA BIZNESU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
SZKOŁA BIZNESU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Wykłady pt. "Komunikacja w zespole Get the job you really want!" - zarządzanie karierą.

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE