Narzędziownik

Elementy procesu

ROZPOZNANIE
ROZPOZNANIE

Zbieramy wszystkie istotne dane, mi.in. o firmie, uczestnikach, charakterze ich pracy, wyzwaniach przed jakimi stają oraz środowisku, w jakim funkcjonują.

CEL BIZNESOWY
CEL BIZNESOWY

Projekty szkoleniowe zawsze rozpoczynamy od doprecyzowania celów biznesowych, czyli oszacowania efektów, jakie firma chce uzyskać oraz ustalenia wskaźników, po jakich można będzie łatwo ocenić czy cele te zostały osiągnięte w trakcie wdrożenia.

CEL SZKOLENIOWY
CEL SZKOLENIOWY

Cel szkoleniowy musi realizować cel biznesowy organizacji. Inaczej warsztat nie przyniesie żadnego pozytywnego efektu, dlatego wspólnie wybieramy wskaźniki realizacji celu biznesowego, które będzie można monitorować.

CELE
CELE

Zawsze określamy je przed warsztatem i monitorujemy ich realizację zarówno w zakresie wiedzy i umiejętności, jak i postaw.

KOMUNIKACJA
KOMUNIKACJA

Przygotowujemy informacje o programie szkoleniowym nie tylko, aby uczestników przygotować, ale także zmotywować do najbardziej efektywnej pracy.

ZADANIA PRZED
ZADANIA PRZED

Rozsyłamy zadania PRE-work, przygotowujące do szkolenia po to, aby ukierunkować uczestników na cele warsztatu.

ZADANIA PO
ZADANIA PO

Monitorujemy wykonanie zadań wdrożeniowych (post-work’ów). Zależnie od potrzeb, wspieramy także w ich wykonaniu po to, by jak najlepiej wdrożyć nowo nabyte umiejętności w praktyce.

ANGAŻOWANIE  PRZEŁOŻONYCH
ANGAŻOWANIE PRZEŁOŻONYCH

Angażujemy bezpośrednich przełożonych, przekazując im najważniejsze informacje dotyczące ich roli i znaczenia w rozwoju kompetencji ich podwładnych oraz tego co mogą robić i jak mogą wpływać na skuteczną implementację nowych umiejętności i wykorzystanie ich w codziennej praktyce biznesowej.

Najskuteczniejsze narzędzia

EXPERIMENTAL LEARNING
EXPERIMENTAL LEARNING

Uczenie przez doświadczenie. Zamiast opowiadać o teorii, przeprowadzamy eksperymenty. Pokazujemy praktyczne przykłady oraz pozwalamy doświadczyć implikacje, wynikające z różnych podejść. Przeciętny człowiek zapamiętuje 5% tego, co usłyszy, 20% tego, co zobaczy, ale aż 80% tego, co zrobi i sprawdzi na własnej skórze. Nauka przez doświadczenie to właśnie edukacja poprzez działania i odczuwanie.

DIALOG
DIALOG

Zachęcamy do dialogu, a nie dyskusji! Dążymy do transformacji sposobu myślenia i wzajemnego oddziaływania na siebie członków grupy. Uczymy skutecznych rozmów. Dyskusja różni się od dialogu!

FEEDBACK
FEEDBACK

Wartościowym elementem warsztatów Maroney jest natychmiastowe uzyskanie informacji zwrotnej na temat ćwiczenia i indywidualnej efektywności uczestnika, jego mocnych stron i luk kompetencyjnych.

ACTION PLAN
ACTION PLAN

Lista zadań do wykonania w celu wdrożenia zdobytych na szkoleniu umiejętności wraz ze szczegółowym planem i warunkami  ich wdrożenia.

FISZKA  POSZKOLENIOWA
FISZKA POSZKOLENIOWA

Podręczne, łatwo dostępne materiały szkoleniowe. Każda fiszka to najważniejsze informacje ze szkolenia w formie podręcznych materiałów przypominających i ułatwiających szybki powrót do treści szkolenia i utrwalenia nowych wiadomości.

DUET TRENERSKI
DUET TRENERSKI

Szkolenia w duetach trenerskich, to wzrost jakości takich szkoleń, wynikający z wielości punktów widzenia na podejmowane tematy, możliwości synergii kompetencji w parze trenerskiej, większej siły wpływu prezentowanej przez zgrany duet, a także większym potencjale energetycznym pary trenerskiej.

Skontaktuj się z nami