Zróżnicowany zespół

Zespoły zadaniowe i trenerskie Maroney stanowi bardzo doświadczona i zgrana kadra, otwarta na nietypowe potrzeby Klientów i zawsze gotowa, by przygotować niestandardowe rozwiązania.


Posiadamy różnorodne doświadczenie z różnych branż.
Szkolenia biznesowe prowadzą wyłącznie trenerzy z dużym doświadczeniem w biznesie oraz szeroką wiedzą teoretyczną.

Nasz zespół trenerów i konsultantów to osoby o dużym doświadczeniu w pracy ze zróżnicowanymi grupami. Zdobywali doświadczenie jako:

  • Dyrektorzy personalni, prezesi i członkowie zarządów
  • Menedżerowie i kierownicy
  • Specjaliści i pasjonaci różnych dziedzin biznesowych
  • Trenerzy wewnętrzni
  • Specjaliści ds. HR
  • Psychologowie, socjologowie, specjaliści od zarządzania
  • Partnerzy  ośrodków naukowych,  organizacji pozarządowych


A to właśnie po to, aby sytuacje, które będą miały miejsce na szkoleniu omawiać „na gorąco” wraz z uczestnikami, przekładając te doświadczenia (również niepowodzenia) na konkretne wnioski i plany zmian.

Nasi konsultanci i kierownicy projektów HR to doświadczeni praktycy w obszarach analizy potrzeb szkoleniowych oraz tworzenia indywidualnych rozwiązań dla Klientów.


Promujemy pracę w duetach trenerskich
Dbając o najwyższą jakość naszych szkoleń proponujemy Klientom możliwość prowadzenia treningów przez dwóch trenerów. Głównym argumentem przemawiającym za realizacją szkolenia przez duet trenerski jest niewątpliwy wzrost jakości usług, który wynika z wielości punktów widzenia na podejmowane tematy, możliwości synergii kompetencji w parze trenerskiej, większej siły wpływu prezentowanej przez zgrany duet, a także większym potencjale energetycznym pary trenerskiej.


Dzielimy się wiedzą i dobrymi praktykami
Wierzymy, że wiedzą trzeba się dzielić, bo tylko w taki sposób da się stworzyć podstawy dla innowacyjnego społeczeństwa o wysokim kapitale społecznym. W naszych szkoleniach wykorzystujemy wyniki najnowszych badań z zakresu zarządzania, ekonomii i psychologii. Na bieżąco aktualizujemy też wiedzę z obszaru nowoczesnych technologii i komunikacji.