Wakacyjne webinary HR Skill Box

« wróć

BEZPŁATNE WEBINARY MARONEY - ZAPISZ SIĘ

>>formularz zapisów<<

 

60 minut spotkania

sesja Q&A

notatki wizualne do webinarów

 

 

 

W którym webinarze wakacyjnym weźmiesz udział?

06.07.2021 13.00 - 14.00. HR Business Partner Skill BOX ( Jak rozmawiać o programach HiPo)

20.07.2021  9.00 - 10.00 HR Business Partner Skill BOX ( Jak rozmawiać o badaniu zaangażowania)

03.08.2021 9.00 -10.00 HR Business Partner Skill BOX ( Jak rozmawiać o programach antymobbingowych)

09.08.2021 9.00 -10.00  Business Partner Skill BOX ( Jak rozmawiać  o budowaniu wartości firmowych, misji i wizji)

 

WEBINAR     HR Business Partner Skill Box

06.07.2021.    13.00 - 14.00 + SESJA QA

Jak rozmawiać z kadrą zarządzającą o programach talentowych dla kadry kierowniczej lub dla HiPo?

 

 • Jak mówić o potrzebach szkoleniowych pracowników, tak aby Zarząd ich wysłuchał?
 • Co przygotować na spotkanie z Zarządem by zaprezentować  potrzeby?
 • Jakiego języka warto używać? Jakich zwrotów warto unikać by nie obniżać wartości tego, co mówimy?
 • Jak sformułować cel biznesowych projektu, KPI, uzasadnić harmonogram?
 • Jak argumentować potrzeby HR-owe by zdobyć na nie budżet?
 • Kiedy lepiej jest odpuścić projekt niż zrobić go w okrojonej wersji z uwagi na brak czasu/budżetu/zasobów? Jakie konsekwencje może nieść realizacja działań, dla samych działań a nie dla konkretnych celów?

 

WEBINAR     HR Business Partner Skill Box

20.07.2021.    9.00 - 10.00 + SESJA QA

Jak rozmawiać z kadrą zarządzającą o badaniach zaangażowania?

 

 • Jak mówić o motywacji i zaangażowaniu pracowników z perspektywy biznesowej
 • Co przygotować na spotkanie z Zarządem by zwrócić uwagę na problem z zaangażowaniem? 
 • Jak pokazać, że dzięki badaniu można wyeliminować nieopłacalne działania z budżetu?
 • Do jakich teorii motywacji się odnosić a do jakich nie?
 • Jak przekonać Zarząd do zbadania poziomu zaangażowania  lub motywacji?
 • Jakie negatywne skutki braku działań w zakresie budowania zaangażowania można przytoczyć?
 • Jak pokazać plan działań i zwrot z inwestycji?
 • Jak przedstawić narzędzia i korzyści dla firmy?
 • Jak wybrać rzetelne narzędzie, na co zwrócić uwagę?
 • Jak zaangażować kadrę zarządzającą w komunikację badania?
 • Czego w komunikacji nie może zabraknąć? 

Magda Pietkiewicz CEO Zmotywowani.pl, twórczyni platformy badania pulsu zaangażowania ENPULSE 

Czy wiesz, ile wynoszą starty z tytułu niezaangażowanych pracowników w organizacji?
Jak to wygląda w Polsce? Koszty rotacji i niezaangażowanych pracowników szacuje się jako 30 krotne roczne wynagrodzenie, nie mniej niż 30 tys. zł rocznie. Policz zatem jakie koszty może ponosić Twoja firma, jeśli miałaby 10% niezaagażowanych pracowników.

Mierzysz to?
Czy zdajesz sobie sprawę jaki % pracowników Twojej organizacji jest niezaangażowany?

Czy zatem praca z zaangażowaniem się opłaca? Poza aspektami ludzkimi takimi jak obniżenie stresu, lepsza jakość życia, musimy pamiętać o kosztach jakie ponosi organizacja z tytułu posiadania dużej grupy niezaangażowanych pracowników.

Jesteś ciekaw innych danych na temat zaangażowania pracowników? >>zapraszam do obejrzenia filmu<< 

WEBINAR     HR Business Partner Skill Box

03.08.2021.    9.00 - 10.00 + SESJA QA

Jak rozmawiać z kadrą zarządzającą o programach antymobbingowych, antydyskryminacyjnych?

 

 • Jak mówić o mobbingu i dyskryminacji bez oskarżenia z troską o pracowników i kadrę zarządzającą?
 • Jakie dobre praktyki i ich efekty pokazać zarządowi?
 • Do czego się odwoływać- prawo, dobre praktyki, nagłaśniane sprawy sądowe, wyniki badań wewnętrznych?
 • Jak przekonać Zarząd do działań w kierunku budowania zdrowej kultury i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym?
 • Koncentrować się na negatywnych skutkach braku działań czy pozytywnych konsekwencjach nawet małych projektów edukacyjnych?
 • Co zaproponować?
 • Na jaką propozycję Zarządu się zgodzić, a kiedy powiedzieć "To nie wystarczy."?

09.08.2021.    9.00 - 10.00 + SESJA QA

Jak rozmawiać z kadrą zarządzającą o budowaniu wartości firmowych, wizji i misji firmy?

 

 • Jak rozmawiać z Zarządem o odpowiedzialności i jego roli w procesie budowania wartości firmowych?
 • Jaką listę argumentów za stworzeniem wartości firmowych przygotować?
 • Ile wartości wypracować? Skąd będziemy wiedzieć, że te są naprawdę nasze? 
 • Jak przekonać Zarząd do aktywnego udziału w procesie?
 • Jak pokazać plan działań i role?
 • Kiedy zaproponować wsparcie zewnętrzne a kiedy realizować projekt wewnętrznymi siłami?