Czy warto zaufać różnorodności?

"Wśród menedżerów i ich podwładnych bardzo często można usłyszeć opinię, że pracuje im się najlepiej z ludźmi podobnymi pod różnymi względami do nich samych. Lepiej się rozumieją, rzadziej popadają w konflikty i panuje między nimi dobra atmosfera."


Przeczytaj artykuł autorstwa Mileny Cieśli dotyczący różnorodności w zespole:


http://nf.pl/manager/czy-warto-zaufac-roznorodnosci,,47732,20