Warsztaty strategiczne dla zarządu

Oderwanie się od rzeczy pilnych i skupienie się na ważnych pozwala na lepszy transfer wiedzy i skuteczniejsze kaskadowanie celów strategicznych na cele operacyjne.

 

Cykliczne, najlepiej regularne (co 3-4 miesiące) spotkania kadry zarządzającej (n + n-1 + n-2), w których przez 1,5 - 2 dni poświęcają czas na tzw. uciekanie do przodu. Takie działania pozwolą ich podwładnym nadać właściwy kierunek swoim działaniom i lepiej wyznaczać cele długoterminowe. Dodatkowo, tak przeprowadzone zajęcia, wyeliminują tzw. „głuchy telefon” i pozwolą na budowanie prawdziwego zespołu kierowniczego, wymianę myśli, kalibrowanie wspólnych celów strategicznych, ustalanie priorytetów oraz, co bardzo ważne, pozwolą na szybsze rezygnowanie z mniej ważnych projektów.


Większość organizacji boryka się dziś z problemem zbyt wolnego procesu wycofywania się z projektów nieopłacalnych lub po prostu „niepriorytetowych” – utrzymywanie działań na zbyt wielu projektowych frontach sprawia, że te najważniejsze są zaniedbywane.

Firma

Diagnoza organizacji

Kiedy ostatnio zainwestowałeś w zwiększenie innowacyjności swoich produktów i usług? Jak szybko reagujesz na potrzeby odbiorców swojej oferty? Czy liderzy Twojej firmy to skuteczni przywódcy?

Badania

Czy Twoja firma buduje przewagę konkurencyjną? Skupiasz się na tworzeniu krótkoterminowych czy długoterminowych rozwiązań? Znasz wszystkie zasoby swojej firmy, w tym również te niewykorzystane?

Doradztwo strategiczne

Czy wiesz, jak przełożyć wartości na mierzalne wyniki? Czy umiesz zbudować przewagę strategiczną i konkurencyjną Twojego przedsiębiorstwa?

Warsztaty strategiczne dla zarządu

Zastanawiałeś się nad tym, co omija Twoją firmę? Czy w Twojej firmie działa „głuchy telefon”? Czy umiesz szybko wycofać się z nieopłacalnego projektu? 

Akademie talentów

Czy wiesz, jak najtrafniej zidentyfikować Talenty, czyli osoby o najwyższym potencjale w Twojej organizacji? Czy zastanawiałeś się, jak najszybciej zacząć te osoby wspierać w rozwoju i przygotowywać do większych wyzwań?  

Eventy firmowe

Czy wiesz, czym jest mądra integracja? Kiedy ostatnio twój zespół mógł poznać zdrową rywalizację? Czy wiesz, jak motywować pozafinansowo? Czy wiesz, jak mówić, żeby pracownicy słuchali i jak słuchać, żeby pracownicy mówili?