Doradztwo strategiczne

Doradztwo strategiczne dla przedsiębiorców

Dynamicznie zmieniające się warunki funkcjonowania przedsiębiorstw generują zarówno szanse, jak i zagrożenia biznesowe. Umożliwiamy naszym Klientom dostrzeżenie oznak przyszłych zmian. W takich sytuacjach bardzo ważna jest szybka reakcja na pojawiające się możliwości. Maroney w odpowiedzi na tego typu potrzeby oferuje przedsiębiorstwom doradztwo strategiczne i konsultacje najwyższej jakości. Zapewniamy także wsparcie podczas całego procesu związanego z nową strategią działania – od tworzenia, przez doskonalenie, aż po wdrożenie.

Dzięki naszej wszechstronnej wiedzy oraz wieloletniemu doświadczeniu biznesowemu, które umożliwiają trafne obserwacje i efektywne doradztwo wspieramy dynamiczny i zrównoważony rozwój naszych Klientów. Używając sprawdzonych narzędzi analitycznych, stwarzamy szanse do podjęcia najlepszych decyzji.

Elementy profesjonalnego doradztwa strategicznego

W celu kompleksowego doradztwa strategicznego korzystamy z następujących metod:

 • koordynujemy tworzenie alternatywnych modeli biznesowych,
 • zarządzamy kluczowymi procesami,
 • tworzymy mapy strategii,
 • diagnozujemy uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne decyzji strategicznych,
 • określamy kluczowe czynniki sukcesu,
 • dokonujemy głębokiej, wielopoziomowej analizy SWOT przedsiębiorstw,
 • dokonujemy pogłębionej analizy otoczenia konkurencyjnego,
 • wspieramy formułowanie celów strategicznych i określanie strategii rozwoju,
 • doradzamy podczas wyboru strategii funkcjonalnych i instrumentalnych kompatybilnych do strategii rozwoju (m.in. strategie marketingowe, polityki produktów),
 • wspieramy przedsiębiorstwa w praktycznym wykorzystaniu instrumentów implementacji i kontroli strategicznej (np. Strategiczna Karta Wyników, MBO).

 

Pomagamy zarówno we wprowadzaniu zmian w firmie, jak i przy fuzjach czy przejęciach.


Ponadto, doradzamy w zakresie zarządzania ryzykiem, planowania sukcesji, planowania działań szkoleniowych.

Tworząc strategię działań w szczególności zależy nam na tym, aby uczynić z niej element codzienności każdego pracownika. Mobilizację do tego typu zmian zapewnia współpraca z menedżerami i przywódcami, rozwijając jednocześnie ich kluczowe kompetencje. Wartości przekładamy na mierzalne wyniki, co jest możliwe do realizacji dzięki zaangażowania kadry zarządzającej.

Obszary doradztwa Maroney

Doradzamy przedsiębiorcom w następujących sytuacjach:

 • fuzje i przejęcia,
 • zarządzanie przez wartości i zaufanie,
 • spłaszczanie struktury – wprowadzanie elementów samozarządzających się organizacji (turkusowe organizacje wg Laloux),
 • wprowadzanie zmian w firmie,
 • wdrażanie diversity i work-life balance,
 • kształtowanie kultury innowacji,
 • budowanie i wdrażanie wartości firmowych,
 • tworzenie i optymalizacja modeli biznesowych.

Firma

Diagnoza organizacji

Kiedy ostatnio zainwestowałeś w zwiększenie innowacyjności swoich produktów i usług? Jak szybko reagujesz na potrzeby odbiorców swojej oferty? Czy liderzy Twojej firmy to skuteczni przywódcy?

Badania

Czy Twoja firma buduje przewagę konkurencyjną? Skupiasz się na tworzeniu krótkoterminowych czy długoterminowych rozwiązań? Znasz wszystkie zasoby swojej firmy, w tym również te niewykorzystane?

Doradztwo strategiczne

Czy wiesz, jak przełożyć wartości na mierzalne wyniki? Czy umiesz zbudować przewagę strategiczną i konkurencyjną Twojego przedsiębiorstwa?

Warsztaty strategiczne dla zarządu

Zastanawiałeś się nad tym, co omija Twoją firmę? Czy w Twojej firmie działa „głuchy telefon”? Czy umiesz szybko wycofać się z nieopłacalnego projektu? 

Akademie talentów

Czy wiesz, jak najtrafniej zidentyfikować Talenty, czyli osoby o najwyższym potencjale w Twojej organizacji? Czy zastanawiałeś się, jak najszybciej zacząć te osoby wspierać w rozwoju i przygotowywać do większych wyzwań?  

Eventy firmowe

Czy wiesz, czym jest mądra integracja? Kiedy ostatnio twój zespół mógł poznać zdrową rywalizację? Czy wiesz, jak motywować pozafinansowo? Czy wiesz, jak mówić, żeby pracownicy słuchali i jak słuchać, żeby pracownicy mówili?