Badania

Najkrótszą drogą do optymalizacji prosperowania firmy jest wnikliwa analiza i oparte o nią konstruktywne wnioski, umożliwiająca optymalizację działania firmy. Dzięki mierzeniu rentowności, efektywności, satysfakcji i kompetencji – znacznie zwiększają się szanse na zbudowanie przewagi konkurencyjnej.

Badania nad działaniem Twojej firmy

Inspiracją do stworzenia tego sektora działalności Maroney było spostrzeżenie, że wielu przedsiębiorców zwraca uwagę wyłącznie na powierzchowne wskaźniki, ignorując natomiast symptomy, które są kluczowe. Dzięki naszym badaniom będziesz w stanie wprowadzić długoterminowe rozwiązania dla swojej firmy i zwiększyć przewagę konkurencyjną.

Oferta badań Maroney

Z myślą o potrzebach naszych Klientów stworzyliśmy kompleksową ofertę związaną z przygotowywaniem i przeprowadzaniem badań, które pozwalają dostrzec to, co pozostaje niedostrzegalne bez dogłębnej analizy. Dzięki Maroney będą mogli Państwo przyjrzeć się takim obszarom, jak:

 

  • kapitał ludzki (badamy wiedzę, umiejętności i talenty pracowników),
  • kapitał organizacyjny (badamy kulturę, zarządzanie wiedzą, komunikację, satysfakcję pracowników, skuteczność pracy w zespole, procesy projektowe),
  • kapitał zewnętrzny (badamy satysfakcję klientów, jakość obsługi – Mystery Shopping, wizerunek firmy na rynku).

Firma

Diagnoza organizacji

Kiedy ostatnio zainwestowałeś w zwiększenie innowacyjności swoich produktów i usług? Jak szybko reagujesz na potrzeby odbiorców swojej oferty? Czy liderzy Twojej firmy to skuteczni przywódcy?

Badania

Czy Twoja firma buduje przewagę konkurencyjną? Skupiasz się na tworzeniu krótkoterminowych czy długoterminowych rozwiązań? Znasz wszystkie zasoby swojej firmy, w tym również te niewykorzystane?

Doradztwo strategiczne

Czy wiesz, jak przełożyć wartości na mierzalne wyniki? Czy umiesz zbudować przewagę strategiczną i konkurencyjną Twojego przedsiębiorstwa?

Warsztaty strategiczne dla zarządu

Zastanawiałeś się nad tym, co omija Twoją firmę? Czy w Twojej firmie działa „głuchy telefon”? Czy umiesz szybko wycofać się z nieopłacalnego projektu? 

Akademie talentów

Czy wiesz, jak najtrafniej zidentyfikować Talenty, czyli osoby o najwyższym potencjale w Twojej organizacji? Czy zastanawiałeś się, jak najszybciej zacząć te osoby wspierać w rozwoju i przygotowywać do większych wyzwań?  

Eventy firmowe

Czy wiesz, czym jest mądra integracja? Kiedy ostatnio twój zespół mógł poznać zdrową rywalizację? Czy wiesz, jak motywować pozafinansowo? Czy wiesz, jak mówić, żeby pracownicy słuchali i jak słuchać, żeby pracownicy mówili?