Akademie talentów

Akademie Rozwoju Talentów to kompleksowe programy rozwijające kompetencje pracowników wszystkich szczebli organizacji. Celem Akademii jest rozwijanie wartościowych umiejętności oraz umacnianie w pracownikach postaw pożądanych przez organizację.

W projektowanych przez nas Akademiach stawiamy przede wszystkim na:

 

  • systemowe podejście do kształtowanych kompetencji,
  • zadania problemowe inspirowane wyzwaniami i trudnościami,
  • prowokowanie grupy do rozpatrywania różnych scenariuszy,
  • natychmiastowe zastosowanie nabywanej wiedzy w praktyce,
  • rolę inspiracji i wymiany doświadczeń,
  • przeciwdziałanie schematowi: „wiem, jak to powinno być, tylko nie mam czasu się tym zająć”,
  • monitoring postępów i obszarów problemowych,
  • natychmiastowe uzyskanie informacji zwrotnej na temat ćwiczenia i indywidualnej efektywności uczestnika, jego mocnych stron, luk kompetencyjnych.

 

Kluczowy czynnik sukcesu

Zaangażowanie przełożonych

 


Bardzo ważnym elementem Akademii i projektów do nich podobnych jest angażowanie przełożonych w proces szkoleniowy. Podczas warsztatów lub spotkań indywidualnych pomagamy przełożonym uczestników naszej Akademii we właściwym wykorzystywaniu nowo zdobytych kompetencji ich podwładnych. Dajemy wskazówki dotyczące tego, jak wzmacniać efekty szkolenia. Ponadto dokonujemy wspólnej analizy realizacji zadań wdrożeniowych, sugerujemy, jak rozmawiać z pracownikiem o tym, czego się nauczył i jak wykorzystywać nowe kompetencje/narzędzia.
 

Zobacz opis projektu: „Rozwój kompetencji kierowniczych. Od Mistrza do Menadżera” w firmie branży produkcyjnej.

Firma

Diagnoza organizacji

Kiedy ostatnio zainwestowałeś w zwiększenie innowacyjności swoich produktów i usług? Jak szybko reagujesz na potrzeby odbiorców swojej oferty? Czy liderzy Twojej firmy to skuteczni przywódcy?

Badania

Czy Twoja firma buduje przewagę konkurencyjną? Skupiasz się na tworzeniu krótkoterminowych czy długoterminowych rozwiązań? Znasz wszystkie zasoby swojej firmy, w tym również te niewykorzystane?

Doradztwo strategiczne

Czy wiesz, jak przełożyć wartości na mierzalne wyniki? Czy umiesz zbudować przewagę strategiczną i konkurencyjną Twojego przedsiębiorstwa?

Warsztaty strategiczne dla zarządu

Zastanawiałeś się nad tym, co omija Twoją firmę? Czy w Twojej firmie działa „głuchy telefon”? Czy umiesz szybko wycofać się z nieopłacalnego projektu? 

Akademie talentów

Czy wiesz, jak najtrafniej zidentyfikować Talenty, czyli osoby o najwyższym potencjale w Twojej organizacji? Czy zastanawiałeś się, jak najszybciej zacząć te osoby wspierać w rozwoju i przygotowywać do większych wyzwań?  

Eventy firmowe

Czy wiesz, czym jest mądra integracja? Kiedy ostatnio twój zespół mógł poznać zdrową rywalizację? Czy wiesz, jak motywować pozafinansowo? Czy wiesz, jak mówić, żeby pracownicy słuchali i jak słuchać, żeby pracownicy mówili?