Warsztaty

Warsztaty dla przedsiębiorstw

Warsztaty to skuteczny sposób na rozwinięcie kluczowych kompetencji pracowników, a co za tym idzie na zbudowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Zamiast opowiadać o korzyściach z efektywnej komunikacji, transferu wiedzy, współpracy czy synergii – pozwalamy ich doświadczyć w trakcie warsztatów.

 

W Maroney prowadząc warsztaty dla naszych Klientów stawiamy na angażowanie uczestników w głębokie interakcje w grupach. 70% słuchania i zadawania odpowiednich pytań, a 30% mówienia. To priorytet na szkoleniu. Bycie otwartym na konstruktywną informację zwrotną dotyczącą własnych zachowań i popełnianych  błędów  pozwala skuteczniej i szybciej uczyć się na błędach.

Metody warsztatowe Maroney

Stosowane przez nas metody warsztatowe umożliwiają uczestnikom:

  • szybkie uczenie się na błędach,
  • obnażanie błędnych przekonań,
  • oswajanie z trudnymi sytuacjami,
  • samodzielne i zespołowe szukanie możliwości osiągania celów,
  • przejmowanie osobistej odpowiedzialności za wyniki pracy zespołu,
  • właściwe udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej,
  • poprawienie współpracy w zespole,
  • podniesienie efektywności pracy zespołowej,
  • modyfikowanie zachowań w reakcji na nową wiedzę i doświadczenie,
  • przełamywanie osobistych barier i ograniczeń.

Człowiek

Ocena kompetencji

Czy znasz mocne strony osób, które zatrudniasz? Czy zastanawiałeś się nad tym, jaki potencjał twoich pracowników nie jest wykorzystywany? Czy wiesz, jakiego programu rozwojowego rzeczywiście potrzebują Twoi pracownicy?

Szkolenia

Czy Twoje zespoły generują wiedzę? Twoi pracownicy lubią dzielić się swoim doświadczeniem? Kiedy ostatnio brałeś udział w szkoleniu, na którym dostałeś motywacyjnego powera?

Mentoring on-the-job

Czy wiesz, jak rozwijać kompetencje przywódcze w swoim zespole? Czy Twoi pracownicy osiągają szczyty swoich indywidualnych możliwości? Czy dokonałeś kiedyś wielopłaszczyznowej oceny swojej pracy?

Coaching

Czy wiesz, jak zbudować silną i lojalną kadrę menedżerską? Kiedy ostatnio zastanawiałeś się, co mógłbyś zrobić lepiej, inaczej – dla siebie i swojej firmy? Ile czasu dziennie inwestujesz w swój rozwój?

Warsztaty

Czy zastanawiałeś się, jak podnieść efektywność swoich zespołów? Znasz skuteczny sposób na zaangażowanie i zmotywowanie? Czy wiesz, czego pracownicy oczekują od swoich przełożonych? Czy Twoja kadra zarządzająca spełnia te oczekiwania?

Sesje follow up

Czy zastanawiałeś się nad tym, jaki jest najskuteczniejszy sposób implementacji wiedzy? Wiesz, czym różni się teoria od wdrożenia i jak wiele kroków je od siebie dzieli? Dostrzegasz prawdziwą wartość bilansu jako szczerej oceny dotychczasowych działań?