Sesje follow up

Wszelkie działania oferowane przez Maroney opieramy na sprawdzonym modelu, w którym proces szkoleniowy zaczyna się jeszcze przed kursem, a kończy długo po nim. Jedną z naszych propozycji są sesje follow up pozwalające utrwalić i prawidłowo wdrożyć wiedzę nabytą podczas szkoleń. W Maroney wiemy, jak bardzo istotny jest proces tzw. kontynuacji, który powinien nastąpić pewien czas po szkoleniu. Badania wykazują, że skuteczne wdrożenie nowej umiejętności jest możliwe dopiero po jej przeanalizowaniu oraz przećwiczeniu (i to co najmniej siedmiokrotnym).

Sesje Follow up

Sesja follow up w szczególności pozwala na:

  • utrzymanie dłuższego kontaktu z treściami szkoleń i warsztatów,
  • wzmacnianie i doskonalenie kompetencji,
  • uzupełnienie wiedzy przekazanej podczas kursu,
  • dzielenie się doświadczeniami związanymi z nowymi rozwiązaniami.


Oferując sesje follow up w określonym czasie po szkoleniu, warsztacie, coachingu czy innym spotkaniu:

  • wspólnie z Klientem dokonujemy przeglądu wdrożonych zmian,
  • zbieramy informacje o barierach wdrożeniowych,
  • oceniamy, co udało się wdrożyć z sukcesem,
  • sprawdzamy, z czym są największe problemy oraz które sytuacje wymagają jeszcze opracowania nowych planów zmian,
  • proponujemy dalsze kroki wdrożeniowe,
  • optymalizujemy założone modele wdrożenia umiejętności ze szkoleń lub zmian strategicznych.

Człowiek

Ocena kompetencji

Czy znasz mocne strony osób, które zatrudniasz? Czy zastanawiałeś się nad tym, jaki potencjał twoich pracowników nie jest wykorzystywany? Czy wiesz, jakiego programu rozwojowego rzeczywiście potrzebują Twoi pracownicy?

Szkolenia

Czy Twoje zespoły generują wiedzę? Twoi pracownicy lubią dzielić się swoim doświadczeniem? Kiedy ostatnio brałeś udział w szkoleniu, na którym dostałeś motywacyjnego powera?

Mentoring on-the-job

Czy wiesz, jak rozwijać kompetencje przywódcze w swoim zespole? Czy Twoi pracownicy osiągają szczyty swoich indywidualnych możliwości? Czy dokonałeś kiedyś wielopłaszczyznowej oceny swojej pracy?

Coaching

Czy wiesz, jak zbudować silną i lojalną kadrę menedżerską? Kiedy ostatnio zastanawiałeś się, co mógłbyś zrobić lepiej, inaczej – dla siebie i swojej firmy? Ile czasu dziennie inwestujesz w swój rozwój?

Warsztaty

Czy zastanawiałeś się, jak podnieść efektywność swoich zespołów? Znasz skuteczny sposób na zaangażowanie i zmotywowanie? Czy wiesz, czego pracownicy oczekują od swoich przełożonych? Czy Twoja kadra zarządzająca spełnia te oczekiwania?

Sesje follow up

Czy zastanawiałeś się nad tym, jaki jest najskuteczniejszy sposób implementacji wiedzy? Wiesz, czym różni się teoria od wdrożenia i jak wiele kroków je od siebie dzieli? Dostrzegasz prawdziwą wartość bilansu jako szczerej oceny dotychczasowych działań?