Ocena kompetencji

W organizacji pracy kluczową rolę odgrywa człowiek oraz jego kompetencje. Aby firma mogła budować swoją przewagę konkurencyjną, należy zdobyć wiedzę na temat potencjału pracowników oraz ich umiejętności.

Narzędzia oceny kompetencji dostępne w ofercie Maroney

Do podstawowego wachlarza stosowanych przez nas narzędzi oceny kompetencji należą:

 • klasyczne sesje AC/DC,
 • autorska metoda PowerDC,
 • testy kompetencyjne,
 • wywiady behawioralne,
 • różnorodne testy diagnostyczne: Insight Discovery, FRIS,
 • kwestionariusze psychologiczne.

 

Metody te pozwalają:

 • uzyskać wielostronną, kompleksową informację o pracowniku;
 • zdiagnozować potencjał zawodowy pracownika;
 • dokładnie poznać pracowników/kandydatów, a tym samym dokonać dokładniejszej predykcji związanej z ich funkcjonowaniem w firmie;
 • optymalnie dobrać kierunek rozwoju danej osoby oraz zaplanować ścieżki karier;
 • zadecydować o przesunięciach w ramach organizacji;
 • efektywnie dobrać najlepszy sposób motywowania.

Autorska metoda oceny i jednocześnie rozwoju kompetencji – Power Development Centre

Power Development to metoda, którą opracowali najbardziej doświadczeni konsultanci Maroney specjalizujący się w identyfikowaniu i rozwijaniu talentów. W naszej metodzie został zastosowany szeroki wachlarz narzędzi wykorzystywanych również w klasycznych sesjach Assessment Centre i Development Centre.

 

Różnica pomiędzy tymi sesjami, a naszym rozwiązaniem polega na tym, że po zakończeniu każdego zadania, omawiamy je i przeprowadzamy sesję informacji zwrotnej, co pozwala nam w dalszej części:

 • obserwować m.in. reaktywność na tę informację oraz tempo przyswajania wiedzy
 • rozwijać kompetencje uczestników już w trakcie trwania warsztatu

Człowiek

Ocena kompetencji

Czy znasz mocne strony osób, które zatrudniasz? Czy zastanawiałeś się nad tym, jaki potencjał twoich pracowników nie jest wykorzystywany? Czy wiesz, jakiego programu rozwojowego rzeczywiście potrzebują Twoi pracownicy?

Szkolenia

Czy Twoje zespoły generują wiedzę? Twoi pracownicy lubią dzielić się swoim doświadczeniem? Kiedy ostatnio brałeś udział w szkoleniu, na którym dostałeś motywacyjnego powera?

Mentoring on-the-job

Czy wiesz, jak rozwijać kompetencje przywódcze w swoim zespole? Czy Twoi pracownicy osiągają szczyty swoich indywidualnych możliwości? Czy dokonałeś kiedyś wielopłaszczyznowej oceny swojej pracy?

Coaching

Czy wiesz, jak zbudować silną i lojalną kadrę menedżerską? Kiedy ostatnio zastanawiałeś się, co mógłbyś zrobić lepiej, inaczej – dla siebie i swojej firmy? Ile czasu dziennie inwestujesz w swój rozwój?

Warsztaty

Czy zastanawiałeś się, jak podnieść efektywność swoich zespołów? Znasz skuteczny sposób na zaangażowanie i zmotywowanie? Czy wiesz, czego pracownicy oczekują od swoich przełożonych? Czy Twoja kadra zarządzająca spełnia te oczekiwania?

Sesje follow up

Czy zastanawiałeś się nad tym, jaki jest najskuteczniejszy sposób implementacji wiedzy? Wiesz, czym różni się teoria od wdrożenia i jak wiele kroków je od siebie dzieli? Dostrzegasz prawdziwą wartość bilansu jako szczerej oceny dotychczasowych działań?