Mentoring on-the-job

Mentoring on-the-job – analiza i rozwój potencjału

Połączenie coachingu, mentoringu i treningu umiejętności z analizą potencjału pracownika oraz wsparciem przy realizacji zadań. Jest to metoda rozwijania kompetencji połączona z pracą na postawach i oceną potencjału wykonana w warunkach pracy.

Wielokierunkowe wsparcie pracownika, które ...

  • jest najskuteczniejszą i najszybszą metodą rozwijania kompetencji przywódczych, menedżerskich, sprzedażowych i interpersonalnych,
  • pomaga pracownikom osiągać szczyty ich osobistych możliwości i w ten sposób pomaga organizacjom osiągać najlepsze rezultaty,
  • prowadzi do wyraźnej, mierzalnej poprawy oraz podnosi morale pracowników,
  • jest efektywnym sposobem wydobycia z ludzi tego, co w nich najlepsze,
  • wzmacniając osobę, wzmacnia również ogniwo organizacji, w którym ta osoba działa,
  • pomaga odkrywać niepoznane jeszcze i niewykorzystane zasoby pracownika.

Człowiek

Ocena kompetencji

Czy znasz mocne strony osób, które zatrudniasz? Czy zastanawiałeś się nad tym, jaki potencjał twoich pracowników nie jest wykorzystywany? Czy wiesz, jakiego programu rozwojowego rzeczywiście potrzebują Twoi pracownicy?

Szkolenia

Czy Twoje zespoły generują wiedzę? Twoi pracownicy lubią dzielić się swoim doświadczeniem? Kiedy ostatnio brałeś udział w szkoleniu, na którym dostałeś motywacyjnego powera?

Mentoring on-the-job

Czy wiesz, jak rozwijać kompetencje przywódcze w swoim zespole? Czy Twoi pracownicy osiągają szczyty swoich indywidualnych możliwości? Czy dokonałeś kiedyś wielopłaszczyznowej oceny swojej pracy?

Coaching

Czy wiesz, jak zbudować silną i lojalną kadrę menedżerską? Kiedy ostatnio zastanawiałeś się, co mógłbyś zrobić lepiej, inaczej – dla siebie i swojej firmy? Ile czasu dziennie inwestujesz w swój rozwój?

Warsztaty

Czy zastanawiałeś się, jak podnieść efektywność swoich zespołów? Znasz skuteczny sposób na zaangażowanie i zmotywowanie? Czy wiesz, czego pracownicy oczekują od swoich przełożonych? Czy Twoja kadra zarządzająca spełnia te oczekiwania?

Sesje follow up

Czy zastanawiałeś się nad tym, jaki jest najskuteczniejszy sposób implementacji wiedzy? Wiesz, czym różni się teoria od wdrożenia i jak wiele kroków je od siebie dzieli? Dostrzegasz prawdziwą wartość bilansu jako szczerej oceny dotychczasowych działań?