Coaching

Coaching - szybki i efektywny rozwój kompetencji

Narzędzie skutecznego podnoszenia kompetencji wpierające budowanie organizacji uczącej się oraz efektywne realizowanie jej celów. Dzięki podniesieniu jakości i zakresu transferu wiedzy w organizacji możliwe jest szybsze reagowanie na zmiany.

Doświadczenie pokazuje nam, że jest to najskuteczniejsza forma szybkiego podnoszenia kompetencji oraz analizy sytuacji/pracowników, gdyż opiera się na realnych warunkach i działającym w nich prawdziwym, konkretnym człowieku. Pomaga budować kulturę wzajemnego zaufania i pomocy oraz wzmacniać komunikację wewnątrz organizacji.

Nie ma tu mowy o opowieściach, domysłach i tzw. „gdybaniu”. Tylko dzięki niezależnej obserwacji firma może nie tylko dowiedzieć się, jak pracują jej najważniejsi menedżerowie, czy są (lub mogą być) skutecznymi liderami, poznać ich poziom dojrzałości menedżerskiej i poziom kompetencji, ale także bardzo szybko podnieść ich kompetencje w kluczowych obszarach.

Korzyści z coachingu i mentoringu dla organizacji

Korzystanie z coachingu i mentoringu przynosi organizacjom szereg korzyści, m.in.:

  • wzmocnienie zasobów ludzkich,
  • zwiększenie skuteczności długoterminowych inwestycji,
  • usprawnienie pracy zespołowej,
  • budowanie pozytywnej kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie,
  • podniesione morale pracowników,
  • wytyczanie ambitnych celów,
  • wzrost efektywności i jakości realizowanych zadań,
  • rozwój firmy prowadzący do wzmocnienia jej pozycji na rynku,
  • silna i lojalna kadra menedżerska gotowa do podejmowania wyzwań.

Człowiek

Ocena kompetencji

Czy znasz mocne strony osób, które zatrudniasz? Czy zastanawiałeś się nad tym, jaki potencjał twoich pracowników nie jest wykorzystywany? Czy wiesz, jakiego programu rozwojowego rzeczywiście potrzebują Twoi pracownicy?

Szkolenia

Czy Twoje zespoły generują wiedzę? Twoi pracownicy lubią dzielić się swoim doświadczeniem? Kiedy ostatnio brałeś udział w szkoleniu, na którym dostałeś motywacyjnego powera?

Mentoring on-the-job

Czy wiesz, jak rozwijać kompetencje przywódcze w swoim zespole? Czy Twoi pracownicy osiągają szczyty swoich indywidualnych możliwości? Czy dokonałeś kiedyś wielopłaszczyznowej oceny swojej pracy?

Coaching

Czy wiesz, jak zbudować silną i lojalną kadrę menedżerską? Kiedy ostatnio zastanawiałeś się, co mógłbyś zrobić lepiej, inaczej – dla siebie i swojej firmy? Ile czasu dziennie inwestujesz w swój rozwój?

Warsztaty

Czy zastanawiałeś się, jak podnieść efektywność swoich zespołów? Znasz skuteczny sposób na zaangażowanie i zmotywowanie? Czy wiesz, czego pracownicy oczekują od swoich przełożonych? Czy Twoja kadra zarządzająca spełnia te oczekiwania?

Sesje follow up

Czy zastanawiałeś się nad tym, jaki jest najskuteczniejszy sposób implementacji wiedzy? Wiesz, czym różni się teoria od wdrożenia i jak wiele kroków je od siebie dzieli? Dostrzegasz prawdziwą wartość bilansu jako szczerej oceny dotychczasowych działań?