Warsztaty strategiczne dla Zarządów

SPARRING czyli walka treningowa w celu sprawdzenia formy zawodnika lub spotkanie towarzyskie drużyn, mające charakter szkoleniowy. Sparring w wydaniu biznesowym jest intensywnym warsztatem strategicznym mającym na celu jak najlepsze przygotowanie organizacji do stojących przed nią wyzwań.

 

Jest to narzędzie, dzięki któremu kadra zarządzająca może przygotować się do wyzwań wynikających ze zmienności, złożoności, wieloznaczności i niepewności rynku, w tym zmian w profilu klienta, zmian na rynku pracy i coraz częściej pojawiających się "czarnych łabędzi”, niespodziewanej aktywności konkurencji oraz nowych potrzeb klientów.

 

Konsekwentne budowanie przewagi konkurencyjnej w turbulentnych czasach wymaga innowacyjnego podejścia, ciągłego uczenia się i kwestionowania dotychczasowego modelu biznesowego, wypracowania spójnego planu działania oraz ciągłego dbania o jakość współpracy, komunikację i zaufanie w zespole.

Business Sparring to:

 • interaktywna forma
 • szczera informacja zwrotna
 • wymiana perspektyw, doświadczeń, spostrzeżeń i wiedzy
 • analiza sytuacji aktualnej oraz docelowej, celów i sposobu ich realizacji
 • krytyczne spojrzenie na własną firmę i na wyzwania przed jakimi stoi
 • zastrzyk kreatywnej energii i motywacji do działania
 • analiza ryzyk wewnętrznych i otoczenia konkurencyjnego
 • intensywna praca indywidualna, grupowa i zespołowa
 • warsztat prowadzony przez doświadczonych trenerów, konsultantów biznesu - menadżerów z doświadczeniem na stanowiskach prezesa i/lub dyrektora, w Polsce i za granicą

Uczestnicy inwestują swój czas i zaangażowanie, aby:

 

 • przeanalizować realną sytuację firmy, jej mocne i słabe strony, najlepsze kierunki rozwoju, zagrożenie, szanse i cele oraz zdecydować, które działania są optymalne i staną się priorytetem 
 • zmierzyć się z wyzwaniami przed jakimi stoi dziś rynek, branża i firma w celu lepszego zaplanowania realizacji działań operacyjnych - ustalić jakie działania należy podjąć, jakie zaniechać a jakie kontynuować lub dopasować 
 • wykorzystać najlepsze praktyki biznesowe, najbardziej obiecujące trendy oraz innowacyjne rozwiązania do dyskusji i zaplanowania priorytetowych działań
 • oderwać się na czas warsztatu od bieżących zadań operacyjnych i skupić się na najważniejszych celach organizacji i szukaniu nowych możliwości i kierunków
 • lepiej zrozumieć ekosystem biznesowy w którym firma będzie działać w najbliższej przyszłości
 • zaadresować potrzeby w zakresie komunikacji, współpracy, budowy zaufania oraz rozwoju kompetencji
 • zająć się tematyką zarządzania strategicznego, planowania strategicznego oraz wyzwań stawianych przez reguły Nowej Gospodarki i erę BANI

Najpopularniejsze narzędzia:

 • analiza SWOT
 • analiza TOWS
 • analiza PEST
 • diagram ISHIKAWY
 • analiza Pareto
 • model OPERA
 • drzewo problemów
 • mapowanie procesów
 • 5 x dlaczego
 • siatka celów
 • procedura U
 • model 7S
 • T-chart
 • macierz decyzyjna
 • multivoting
 • metoda idealnego rozwiązania
 • narzędzia myślenia wizualnego
 • heurystyki wyboru rozwiązania
 • metoda odwróconego problemu
 • wywiad ustrukturyzowany
 • kwestionariusz Gallupa Q12
 • analiza koszty-korzyści
 • analiza conjoint
 • analiza 5 sił Portera
 • balanced scorecard
 • mapa/analiza konkurencji
 • business model canvas
 • design thinking
 • action learning
 • podejścia: lean, agile, scrum

Business Sparring to rozwiązanie dla firm, które przechodzą przez proces wymagających zmian lub stoją u ich progu (fuzje, restrukturyzacje, wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych, zmianę procesów lub inne istotne zmiany np. w zakresie modelu biznesowego). To także idealne narzędzie dla organizacji, które chcą jak najlepiej wykorzystać swój potencjał, nie tracąc ludzi ani zasobów lub też lepiej dostosowywać ofertę wartości do oczekiwań obecnych i potencjalnych klientów.

Zbudowanie przewagi konkurencyjnej na dzisiejszym rynku wymaga od firm nie tylko oferowania wyróżniających się jakością produktów i usług ale przede wszystkim bardzo skutecznego i transparentnego komunikowania nie tylko na zewnątrz (tj. komunikowania klientom pełnej oferty korzyści wynikających ze współpracy), ale przede wszystkim wewnątrz organizacji. Żeby robić to skutecznie kadra zarządzająca musi mieć spójną wizję celu i w tym pomaga Business Sparring.

doświadczenie zdobywała m.in. jako:

 • First Group Plc, Britenet, SEC Newgate CEE / Head of People & Culture / Dyrektorka HR

integracja i niwelowanie silosowości, budowanie zaufania, employer branding, wsparcie zmian strategicznych spółki, reorganizacji działów, optymalizacji modelu biznesowego, zarządzanie procesami wpływającymi na zaangażowanie pracowników

 •  CEO / Prezeska Zarządu /Energia dla firm, MindCraft, Maroney, Personal PowerON

restrukturyzacja grupy kapitałowej, fuzje i przejęcia, zmiana struktury właścicielskiej i modelu biznesu, zmiana systemu wynagrodzeń i sposobu działania zespołów sprzedażowych, laureatka nagrody "Innowatory wprost 2015" energetyka, budowanie kultury organizacyjnej i dbanie o zwiększanie rentowności

 • Doradczyni zarządu tylko przez ostatnie 2 lata: Marek Kondrat Wina Wybrane, Altom, Komfort, Britenet

wsparcie optymalizacji modelu biznesowego, wdrożenie zmian w zakresie obsługi i sprzedaży, mapowanie procesów, doradztwo strategiczne

 • Menedżerka, Partnerka Zarządzająca start-upów usługowych (np. Uber Eats), e-commerce (np. Looks of Love), nieruchomości (np. Randall Property), konsultingowych (MindCraft, Enrex), technologicznych i techniczno-inżynierskich (Electrepublica)
 • Członkini Rad Nadzorczych SunWind, Centrum Usług Wspólnych Energia i Gaz, Enrex

POZNAJ NARZĘDZIA, PROCES I PROGRAM KONTAKTUJĄC SIĘ Z NAMI!

Milena Cieśla

milena.ciesla@maroney.pl

biuro@maroney.pl

530 077 545

 

www.maroney.pl

 

Kluczowe projekty Maroney

Warsztaty strategiczne dla Zarządów
Warsztaty strategiczne dla Zarządów

Sparring w wydaniu biznesowym jest intensywnym warsztatem strategicznym mającym na celu jak najlepsze przygotowanie organizacji do stojących przed nią wyzwań.

Personal PowerON
Personal PowerON

Pierwsze polskie narzędzie badające indywidualny profil motywacyjny.

Narzędzie psychometryczne badające podstawowe motywatory życiowe

Poznaj swoje źródła motywacji! Zarządzaj zespołem zgodnie z ich wzorcami!

Ocena kompetencji
Ocena kompetencji

Najbardziej efektywne narzędzie zorientowane na identyfikację i rozwój kompetencji osób kluczowych dla organizacji!

 

Ocena i rozwój kompetencji jednocześnie! 

Akademia Zarządzania
Akademia Zarządzania

Organizacje w erze VUCA  potrzebują LIDERÓW VUCA, którzy mają odpowiednie do tych wyzwań kompetencje!

 

KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU LIDERÓW

Odporność psychiczna
Odporność psychiczna

Frustracja, lęk i niepewność a zaangażowanie - program przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu i wzmacniania energii życiowej. 

 

3 komponenty odporności psychicznej

Rozwój sprzedaży
Rozwój sprzedaży

Sprzedaż w stylu R.E.T.R.O.

Akademia Psychologii Uczciwej Sprzedaży dla pasjonatów życia ceniących najwyższą jakość produktów, usług i relacji.

 

PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI SPRZEDAŻOWYCH 

interaktywne warsztaty
interaktywne warsztaty

integracja zespołu i dobra zabawa

budowanie lepszej współpracy

podnoszenie efektywności komunikacji oraz jakości pracy zespołowej

 

przyjemne z pożytecznym, czyli szkolenie  i integracja z wykorzystaniem zajęć w terenie