Akademia Zarządzania

 

 

 

  

 

Posłuchaj na YouTube o Akademii!

(kliknij tu)

VUCA to akronim od angielskich słów:

”V" jak zmienność (volatility) - oznacza to naturę, szybkość, objętość i wielkość zmian, których nie można przewidzieć.

"U" oznacza niepewność lub brak przewidywalności w kwestiach i wydarzeniach (uncertainty). Niestabilne czasy utrudniają wykorzystywanie przeszłych problemów i wydarzeń jako czynników prognostycznych przyszłych wyników, sprawiając, że prognozowanie jest niezwykle trudne i trudne do podjęcia decyzji. 

"C" oznacza złożoność (complexity) - w każdej organizacji występują liczne i trudne do zrozumienia przyczyny oraz czynniki łagodzące (zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji) zaangażowane w problem. 

„A” to niejednoznaczność, wieloznaczność (ambiguity), do której prowadzą powyższe czynniki. Ten brak jasności co do znaczenia zdarzenia powoduje rosnącą niezdolność do dokładnego skonceptualizowania zagrożeń i szans, zanim staną się oczywiste.

Organizacje w erze VUCA cechuje:

VOLATILITY (zmienność) ogromna liczba zmian, ich tempo i zasięg - zarówno w organizacjach

UNCERTAINTY (niepewność) nieprzewidywalności utrudnia prognozowanie a podejmowanie decyzji

COMPLEXITY (złożoność) liczne przyczyny i trudne do przewidzenia skutki zwiększają ryzyko

AMBIGUITY (wieloznaczność) brak jasności co do znaczenia zdarzenia powoduje rosnącą niezdolność do podejmowania decyzji

 

...dlatego potrzebują LIDERÓW VUCA, którzy mają odpowiednie do tych wyzwań kompetencje!

Korzyści jakie odnoszą uczestnicy:

➡  umieją efektywnie zarządzać energią swoją i innych ludzi, mają opanowaną umiejętność motywowania siebie i innych do realizowania celów, własnego rozwoju i działania na rzecz innych

➡  korzystają ze swojej ciekawości świata, chęci zdobywania wiedzy i szczerych opinii otoczenia, są otwarci na potrzebę zmiany, ciągłego uczenia się; są też gotowi by oduczać się nieprzydatnych nawyków

➡rozwijają przenikliwość i zdolność do gromadzenia i interpretowania informacji w sposób, który odsłania nowe możliwości

➡  świetnie wiedzą jak wzbudzać zaangażowanie, precyzyjnie odwołując się zarówno do emocji, jak i logiki w komunikacji z otoczeniem, co pomaga im kreślić porywające wizje i budować głebokie, efektywne więzi

➡  wiedzą jak zarządzać swoją energią by zdobywać siłę do pracy i konsekwentnego realizowania zadań, potrafią niezłomnie dążyć do osiągania trudnych celów pomimo wyzwań; znają narzędzia pozwalające na szybkie podnieszenie się po porażce.

 

 

Ten kompleksowy program uczy:

 • lepszego rozumienia siebie i skutecznego zarządzania sobą

 • budowania dobrych relacji i skutecznego zarządzania tymi relacjami - zarówno w biznesie jak i poza nim

 • lepszego rozumienia innych ludzi i tego jak zdobywać serca i umysły współpracowników, podwładnych, klientów, partnerów biznesowych

 • skutecznego zarządzania zmianą i wspieramy liderów wprowadzających nowe idee, strategie, przemiany w firmach czy zmieniających kulturę organizacyjną

 • efektywnego wykorzystywania narzędzi takich jak coaching i mentoring wewnątrz organizacji

 • jak przygotować się do sukcesji, objęcia najwyższych stanowisk

 • jak najlepiej poradzić sobie w sytuacjach kryzysowych

 • zarządzania ludźmi w procesach akwizycji i powszechnego dużego lęku oraz niepewności

 • zarządzania napięciami i konfliktami

 • emocje w negocjacjach, sprzedaży, zarządzaniu projektami

 • najlepszych praktyk w zakresie rekrutacji i selekcji oraz awansu wewnętrznego

 • reguł rządzących zaangażowaniem: motywacją i automotywacją

 • jak tworzyć wokół siebie innowacyjne środowisko

 

 

 

 

 

Jeżeli jesteś zainteresowany poznaniem programu i szczegółów jego realizacji zapraszamy do kontaktu: 

milena.ciesla@maroney.pl +48 530 077 545

marta.bozko@maroney.pl +48 600 599 923

 

 

Skontaktuj się z nami, a poznasz m.in. :

 • program, zawartość modułów
 • kluczowe założenia
 • proces szkoleniowy
 • kadrę trenerską
 • ofertę warunków współpracy
 • rekomendacje o zadowolonych Klientów

Kluczowe projekty Maroney

Agility Profile
Agility Profile

Rozwój kompetencji zwinności menedżerskiej i organizacyjnej

z zastosowaniem Profilu Zwinności AP®

badanie psychometryczne dla pracowników i zespołów

Personal PowerON
Personal PowerON

Pierwsze polskie narzędzie badające indywidualny profil motywacyjny.

Narzędzie psychometryczne badające podstawowe motywatory życiowe

Poznaj swoje źródła motywacji! Zarządzaj zespołem zgodnie z ich wzorcami!

Odporność psychiczna
Odporność psychiczna

Frustracja, lęk i niepewność a zaangażowanie - program przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu i wzmacniania energii życiowej. 

 

3 komponenty odporności psychicznej

Praca zdalna
Praca zdalna

Wprowadzanie, organizacja i monitorowanie pracy zdalnej oraz pracy w rozproszonych zespołach (również międzykulturowych). Oferta szkoleń blended learning dla menedżerów oraz pracowników zdalnych.

Zdalne wsparcie kryzysowe
Zdalne wsparcie kryzysowe

3 kanały wsparcia kryzysowego i rozwojowego dla  całych organizacji, zespołów i  menedżerów w obliczu pandemii COVID-19!

Coaching/mentoring online

Szkolenia online 

Konsultacje  telefoniczne

Rozwój sprzedaży
Rozwój sprzedaży

Sprzedaż w stylu R.E.T.R.O.

Akademia Psychologii Uczciwej Sprzedaży dla pasjonatów życia ceniących najwyższą jakość produktów, usług i relacji.

 

PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI SPRZEDAŻOWYCH 

Akademia Zarządzania
Akademia Zarządzania

Organizacje w erze VUCA  potrzebują LIDERÓW VUCA, którzy mają odpowiednie do tych wyzwań kompetencje!

 

KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU LIDERÓW

Ocena kompetencji
Ocena kompetencji

Najbardziej efektywne narzędzie zorientowane na identyfikację i rozwój kompetencji osób kluczowych dla organizacji!

 

Ocena i rozwój kompetencji jednocześnie! 

Motywacyjne DNA
Motywacyjne DNA

Czy znasz swoje najważniejsze:

DRIVES (dążenia)?

NEEDS (potrzeby)?

AWARDS (nagrody)?

 

indywidualne badanie + warsztat menedżerski

 W CO MY TU GRAMY
W CO MY TU GRAMY

Wykorzystanie analizy transakcyjnej do identyfikowania gier i kształtowania relacji interpersonalnych w organizacji- analiza komunikacji, transakcji  i gier. 

 

 WARSZTATY I SESJE ZESPOŁOWE

interaktywne warsztaty
interaktywne warsztaty

integracja zespołu i dobra zabawa

budowanie lepszej współpracy

podnoszenie efektywności komunikacji oraz jakości pracy zespołowej

 

przyjemne z pożytecznym, czyli szkolenie  i integracja z wykorzystaniem zajęć w terenie

 

Design Thinking
Design Thinking

Metoda tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników.

 Podczas warsztatów uczestnicy poznają wszystkie istotne aspekty stosowania w praktyce proponowanego podejścia

warsztaty metodą Design Thinking

moderacja pracy zespołu