Analiza transakcyjna dla Liderów

« wróć

POSTAWY EGZYSTENCJALNE wg Erica Berne

Jaką wartość przypisujesz sobie w porównaniu z wartością, jaką przypisujesz innym ludziom?
 
Eric Berne, twórca analizy transakcyjnej (ang. Transactional Analysis), która jest współcześnie jedną z najbardziej holistycznych teorii osobowości znajdującej szerokie zastosowanie w rzeczywistości biznesowej, wyróżnił i scharakteryzował cztery fundamentalne postawy życiowe, które wyznaczają sposób myślenia, odczuwania i zachowania:
 
 • Ja jestem w porządku – Ty jesteś w porządku (+ +)
 • Ja jestem w porządku – Ty jesteś nie w porządku (+ -)
 • Ja jestem nie w porządku – Ty jesteś w porządku (- +)
 • Ja jestem nie w porządku – Ty jesteś nie w porządku (- -)
 

4 GŁÓWNE POSTAWY

Te postawy życiowe wobec rzeczywistości, trwale ukształtowane, działają niczym filtr, przez który ludzie spostrzegają otaczający świat oraz dokonują interpretacji zachowań swoich i innych osób. I zależnie od tego jaki jest ten filar, nasze reakcje najczęściej są:
 • asertywne

lub

 • agresywne

lub

 • uległe 

lub

 • lub charakteryzują się bierna agresją. 

4 KROKI DO ZMIANY POSTAWY

 I chociaż każda osoba odznacza się typową dla siebie, podstawową pozycją egzystencjalną, ukształtowaną we wczesnym dzieciństwie, to jednak postawy te można modyfikować.
 
 
Nie jest to proste zadanie ale możliwe do wykonania. 
 
Jednak, żeby zmienić swoje destrukcyjne zachowania:
 
1. Najpierw trzeba je zauważyć w swoim zachowaniu.
2. Zrozumieć gdzie leży ich przyczyna.
3. Zaakceptować ten fakt.
4. I dopiero wtedy świadomie podjąć decyzję o zmianie.
 

WARSZTAT W CO MY TU GRAMY Analiza transakcyjna dla Liderów

Powyższy punkt nr 4 nie może mieć miejsca bez:
 • pełnego emocjonalnego zaangażowania,
 • motywacji,
 • determinacji do działania.
  Warsztat pokazuje destrukcyjny wpływ szerokiego wachlarza z pozoru normalnych  zachowań.
 
Kierujemy ten warsztat do liderów/menedżerów uznając ich rolę za kluczową w budowaniu skutecznej komunikacji oraz w kształtowaniu wydajności pracy zespołowej. 
 
Analiza swojego profilu menedżerskiego w zakresie:
 • pięciu stanów Ja
 • dominujących postaw egzystencjalnych

pozwoli wybrać dla siebie optymalny kierunek rozwoju w zakresie dojrzałości osobowościowej, co jest niezwykle istotne w kształtowaniu skuteczności organizacyjnej.

 

ZOBACZ PROGRAM!

 

 

Iwona Golonko, CEO Maroney

Zapraszam na  mój  warsztat!

Szczegóły znajdziesz TU.