WEBINAR Style zarządzania kobiet a sukces firmy

Styl zarządzania kobiet a sukces firmy-zagadnienia:

jakie style zarządzania preferują kobiety i jak wpływają one na rozwój firmy,
z jakimi wyzwaniami muszą mierzyć się kobiety w dzisiejszej rzeczywistości biznesowej,
które z barier w awansie są dla kobiet najbardziej dotkliwe i w jaki sposób można je przełamywać,
w jaki sposób organizacje wspierają kobiety,
jakie płyną korzyści z budowania zespołów opartych na różnorodności.

  • Kobiety istotnie częściej wykorzystują racjonalne uzasadnienie oraz konsultacje z innymi, czyli angażowanie do wspólnych działań.
  • Mężczyźni są bardziej skoncentrowani na władzy, w znaczeniu prestiżu i pozycji w hierarchii społecznej niż kobiety. Panowie są w ogóle bardziej „hierarchiczni”, odmiennie budują swoją pozycję.
  • Kobiety wpływają na otoczenie w biznesie przede wszystkim poprzez współpracę z innymi, włączanie ich, pytanie o zdanie, o inny punkt widzenia, o sposoby postępowania w danej sytuacji. Łatwiej więc „rozbrajają” wątpliwości, czy rodzący się opór, pozwalają też wszystkim zainteresowanym zobaczyć sytuację z różnych perspektyw.

  • Kobieta-szef częściej inspiruje i rzadziej wywiera presję na swoich ludzi niż szef-mężczyzna.

    Polecamy śniadanie biznesowe HBRP już 12 grudnia 2017roku!

    https://sniadanie.hbrp.pl/kobiety/