Mobbing w miejscu pracy

Molestowanie seksualne i mobbing to zjawiska, które dotyczą ofiar i sprawców w każdym wieku, niezależnie od wykształcenia i statusu społeczno-ekonomicznego. Często w miejscu pracy problem mobbingu może być zaostrzony przez problemy takie, jak struktura firmy, niekompetentne zarządzanie, wrogie środowisko pracy czy bardzo rywalizacyjną kulturę organizacyjną, która akceptuje lub nawet czasem nieumyślnie nagradza zachowania przemocowe – mówi Iwona Golonko, psycholog biznesu, CEO Maroney.

 

 

https://newsrm.tv/sprawdz-czy-mozesz-pasc-ofiara-mobbingu/