Zara Sp. z o.o. / Inditex

Zara Sp. z o.o. / Inditex

Czas trwania projektu: październik 2015 – czerwiec 2016

 

Branża: odzieżowa 

 

 

PROJEKT ROZWOJU TALENTÓW „LIDER TO TY!”

Projekt rozwoju kompetencji menedżerskich i przywódczych dla kadry zarządzającej Biura Firmy Inditex.

Cele projektu odpowiadające potrzebom organizacji:


1. usystematyzowanie, wyrównanie, ugruntowanie i rozwój kompetencji menedżerskich
2. przygotowanie naturalnych sukcesorów na stanowiska managerskie w przyszłości
3. wzmocnienie  odpowiedzialności i autorytetu kadry zarządzającej
4. wdrożenie jednolitego profilu lidera

EFEKTY:

Bezpośrednim efektem szkoleń było praktyczne wdrożenie wiedzy i umiejętności nabytych na szkoleniu poprzez tworzenie przez Uczestników indywidualnych Action Planów po każdym szkoleniu. Były one uzupełniane i modyfikowane przez Uczestników po kolejnych cyklach szkoleniowych.

PODJĘTE DZIAŁANIA:

ETAP PRZYGOTOWAŃ:

1. Diagnoza potrzeb-  sesja z Działem HR, w trakcie której określone zostały cele szkoleniowe oraz planowane efekty.
2. Pogłębienie i kalibracja wstępnej diagnozy- spotkania indywidualne i wywiady telefoniczne trenera z Uczestnikami oraz ich przełożonymi.


ETAP REALIZACJI:

1. Spotkanie inaugurujące Kick off meeting,  połączone z miniwarsztatem
2. Komunikacja wewnętrzna projektu i zaproszenia zawierające informacje o zwartości szkoleń
3. Cztery cykle szkoleniowe dla trzech poziomów menadżerów w których tematy szkoleń były zróżnicowane w zależności od poziomu.

W trakcie trwania projektu mając na uwadze jak największe dopasowanie do potrzeb szkoleniowych Uczestników podjęto decyzję, by tematy szkoleń były ustalane z cyklu na cykl.

Każde szkolenie było oceniane przez Uczestników poprzez wypełnienie arkusza oceny.

Zrealizowano cztery cykle tematyczne; łącznie odbyło się 15 dni szkoleniowych.

ETAP PODSUMOWANIA:

1. Raporty cząstkowe
2. Indywidualne, podsumowujące rozmowy trenera z Uczestnikami projektu,
3. Przygotowanie przez Uczestników indywidualnych list zobowiązań wdrożeniowych


Średnia ocena ogólna szkoleń (ocenione przez Uczestników podczas ewaluacji) to 4,8*
*na skali 1-5.

Uczestnikom najbardziej podobało się… (cytowane wypowiedzi z ankiet)


 • ćwiczenia, w których mogliśmy sprawdzić swoje niedoskonałości
 • dobór materiałów firmowych, odniesienie do realnych sytuacji
 • to, że trener zaangażował całą grupę do aktywnego udziału i wszyscy na tym skorzystali
 • praktyczne podejście i możliwość ćwiczeń w grupie
 • uporządkowanie wiedzy, logiczna całość
 • dobre przygotowanie prowadzącego
 • jasne przekazywanie wiedzy
 • ćwiczenia, które wzmacniają i ułatwiają zrozumienie teorii
 • bardzo rzeczowe omawianie scenek i case study
 • ćwiczenie i korygowanie na bieżąco błędów
 • słuchanie przez prowadzącego i reagowanie na grupę
 • przykłady, wymiana doświadczeń
 • możliwość dyskusjiTrener: Zbigniew Olszewski, Krzysztof Stefaniak   
 

 

Skontaktuj się z nami