Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Branża: Instytucja Państwowa

Czas trwania projektu: maj- październik 2015

 

Dwa cykle praktycznych warsztatów rozwoju kompetencji w zakresie zarządzania wiekiem i zarządzania stresem i komunikacji.  W projekcie udział wzięło 89 Uczestników (pracownicy różnych działów oraz kadra zarządzająca).

POTRZEBY ORGANIZACJI:

Nabycie wiedzy z zakresu:

 • cech, motywacji i dążeń różnych pokoleń pracowników
 • czynników wzmacniających i utrwalających stereotypy dotyczące wieku
 • mechanizmów dyskryminacji ze względu na wiek
 • specyfiki funkcjonowania zróżnicowanego zespołu


  Nabycie nowych umiejętności:

 • zarządzania sprzyjającego bezkonfliktowej współpracy
 • wykorzystywania potencjału członków zespołu
 • motywowanie w zależności od pracownika i jego potrzeb
 • przeciwdziałania stereotypom i dyskryminacji    
 • zarządzania zróżnicowanym zespołem

 

Warsztat związany zarządzaniem stresem był warsztatem z elementami outdoor. Był to praktyczny trening umiejętności skutecznego i precyzyjnego porozumiewania się.    

PODJĘTE DZIAŁANIA:

ETAP PRZYGOTOWAŃ:

1. Zadania przedszkoleniowe, których celem było zebranie doświadczeń uczestników szkoleń i zaprojektowanie programów szkoleniowych dopasowanych do potrzeb i oczekiwań uczestników

 

ETAP REALIZACJI:

1. Cykle szkoleń
2. Zadanie wdrożeniowe (post-work)
3. Ewaluacja każdego z przeprowadzonych szkoleń (na podstawie arkusza oceny szkolenia)

 

ETAP PODSUMOWANIA:

1. Cząstkowe raporty podsumowujące poszczególne cykle szkoleń wraz z podsumowaniem zadań wdrożeniowych
2. Raporty końcowe zawierające podsumowanie każdego cyklu wraz z podsumowaniem ewaluacji projektu oraz rekomendacjami dalszych działań rozwojowych dla grup objętych szkoleniami


Średnia ocena ogólna szkoleń (ocenione przez Uczestników podczas ewaluacji) to 4,52*
*na skali 1-5.

Uczestnikom najbardziej podobało się: (cytowane wypowiedzi z ankiet):

 • Praca w zespołach
 • Uzupełnianie wiedzy przykładami
 • Zabawy i angażowanie wszystkich
 • Ćwiczenia
 • Gry logiczne
 • Bezstresowe podejście do szkolenia
 • Atmosfera panująca w zespole
 • Całość szkolenia, ale najbardziej zajęcia w terenie (outdoor)

 


Trenerzy: Krzysztof Stefaniak, Marek Naumiuk,

Skontaktuj się z nami