Skuba Polska Sp. z o.o.

Skuba Polska Sp. z o.o.

Branża: motoryzacyjna

 

Czas trwania projektu: grudzień 2015 – styczeń 2016

ROZWÓJ KOMPETENCJI SPRZEDAŻOWYCH

Cykl działań zorientowanych na rozwój kompetencji sprzedażowych dla przedstawicieli handlowych w firmie Skuba Polska Sp. z o.o.

Cele projektu odpowiadające potrzebom organizacji:

 • rozwój kluczowych kompetencji związanych z budowaniem relacji z klientami
 • zwiększenie umiejętności zarządzania działaniami sprzedażowymi
 • podniesienie poziomu orientacji na klienta

EFEKTY

Bezpośrednim efektem szkolenia było zadanie wykonywane przez Uczestników polegające na praktycznym zastosowaniu m.in. „języka korzyści”.

PODJĘTE DZIAŁANIA

ETAP PRZYGOTOWAŃ:

1. Badanie potrzeb szkoleniowych- wywiady telefoniczne trenera z Uczestnikami
2. Diagnostyczne zadania przedszkoleniowe, w których poproszono o przeanalizowanie rozmowy z klientem.

ETAP REALIZACJI:

1. Trzy jednodniowe szkolenia  połączone z elementami pracy warsztatowej
2. Praktyczne zadanie wdrożeniowe, do których Uczestnicy otrzymali informacje zwrotne na temat ich wykonania.
3. Każde z przeprowadzonych szkoleń zostało poddane procesowi ewaluacji (na podstawie arkusza oceny szkolenia).

ETAP PODSUMOWANIA:

1. Raporty cząstkowe po każdym szkoleniu zawierające informacje o:

 • wykorzystywanych metodach szkoleniowych
 • wybranych ćwiczeniach i tym jak radzili sobie Uczestnicy w ich realizacji
 • realizacji programu
 • ocenie poziomu motywacji, aktywności i zaangażowania grupy
 • oceny otwartości grup szkoleniowych na otrzymywaną informację zwrotną
 • produktach warsztatu( wykonaniu przez Uczestników) zadań przygotowujących i wdrożeniowych
 • obserwacje, wnioski i rekomendacje dotyczące uczestników
 • obraz poznawczy grupy (silne strony i obszary do rozwoju)


Średnia ocena ogólna szkoleń (ocenione przez Uczestników podczas ewaluacji) to 4,6*
*na skali 1-5.

Uczestnikom  najbardziej podobało się… (cytowane wypowiedzi z ankiet)

 

 • sposób prowadzenia szkolenia
 • praktyczny trening rozmów z klientem
 • że szkolenie jest w formie dialogu i uczestniczymy w nim aktywnie
 • bardzo dobre przełożenie wiedzy w czyn
 • zaangażowanie trenera i jego motywacja, ciekawe przykłady
 • wszystko, szkolenie było bardzo ciekawe
 • ogół wiedzy, którą mi przekazano
 • podejście trenera do omawianych tematów
 • zagadki logiczne, pozytywne nastawienie prowadzącego do szkolenia

 

Trener: Grzegorz Maszkowski

Skontaktuj się z nami