PKP S.A.

PKP S.A.

Branża: transportowa

 

Czas trwania projektu: styczeń – marzec 2013

PROJEKT OCENY KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH METODĄ DEVELOPMENT CENTER

Przeprowadzenie audytu kompetencji menedżerskich kadry zarządzającej Pionu Nieruchomości PKP S.A. metodą Development Center. W sesjach udział wzięło 80 menedżerów.


CELE PROJEKTU ODPOWIADAJĄCE POTRZEBOM ORGANIZACJI:

 

 • Diagnoza kompetencji menedżerskich i zespołowych kadry zarządzającej
 • Ocena zachowań oczekiwanych od menedżera

EFEKTY

1. Przygotowanie spersonalizowanych raportów indywidualnych dla każdego Uczestnika oraz opisowego raportu zbiorczego
2. Przeprowadzenie indywidualnych sesji informacji zwrotnych z wszystkimi Uczestnikami z wykorzystaniem arkusza samooceny
3. Przygotowanie rekomendacji dalszych działań szkoleniowo-rozwojowych mających na celu podniesienie poziomu badanych kompetencji

PODJĘTE DZIAŁANIA

ETAP PRZYGOTOWAŃ:


1. Przygotowanie komunikacji do Uczestników projektu
2. Opracowanie profilu kompetencji dla stanowisk menedżerskich
3. Opracowanie arkuszy samooceny dla Uczestników
4. Przygotowanie narzędzi i sesji Development Center uwzględniających opracowane kompetencje

ETAP REALIZACJI:


1. 8 grup dziesięcioosobowych
2. Raport zbiorczy oraz raporty indywidualne dla Uczestników
3. Sesje informacji zwrotnej dla Uczestników - omówienie raportów z trenerami i asesorami

ETAP PODSUMOWANIA:

1. Omówienie raportu zbiorczego na spotkaniu z Działem HR
2. Zaplanowanie cyklu szkoleń zorientowanych na rozwój wybranych kompetencji menedżerskich


Średnia ocena ogólna sesji Development Center (ocenione przez Uczestników podczas ewaluacji) to 4,5*
*na skali 1-5.

Uczestnikom najbardziej podobało się… (cytowane wypowiedzi z ankiet):

 • zadania realizowane w grupach
 • spójność programu
 • pomysłowość zadań, tempo, punktualność
 • wiczenie o łowieniu ryb, próba zbudowania zespołu oraz wyłamywanie się
 • praca na konkretnych przykładach
 • zróżnicowanie zadań, testów i gier psychologicznych
 • możliwość bezpośredniej rozmowy podsumowującej z asesorem
 • formuła zajęć
 • jasne definiowanie celów
 • różnorodność zadań, nieoczekiwana, niespodziewana tematyka

 

Przygotowanie i nadzorowanie usługi było nadzorowane i koordynowane przez Iwonę Golonko.

Skontaktuj się z nami