Dachser

Dachser

Branża: logistyczna

 

Czas trwania projektu: wrzesień 2015 – czerwiec 2016

 

Cykl działań zorientowanych na rozwój kompetencji kadry zarządzającej różnych szczebli połączonych z aktywnym wsparciem wdrożeniowym przełożonych, cyklem warsztatowych spotkań dla Liderów - najwyższej kadry zarządzającej poświęconych zdobywaniu  i rozwijaniu przez nich kompetencji mentorów oraz sesji coachingowych dla  wybranych Liderów.

Cele projektu odpowiadające potrzebom organizacji:

1. Usystematyzowanie, wyrównanie, ugruntowanie i rozwój  kompetencji menedżerskich  na różnych szczeblach zarządzania.
2. Wzmocnienie i rozwój postawy wpierającej  rozwój i korygowanie nie efektywnych zachowań.

KLUCZOWE ELEMENTY PROJEKTU:

 

DIAGNOZA POTRZEB - pierwsze tematy warsztatowe zaprojektowano na podstawie: wywiadów, arkusza autodiagnozy, spotkań i konsultacji z Departamentem HR, analizy wyników badania satysfakcji. Kolejne były wynikiem obserwacji i wniosków trenerów po zakończeniu  cykli i podsumowaniu monitorowanych zadań wdrożeniowych.

BIEŻĄCA KOMUNIAKCJA - Pomiędzy szkoleniami trenerzy oraz Biuro projektu służyło wsparciem we wdrożeniu (konsultacje) poprze mail i telefon. Odbyło się również spotkanie kalibracyjne. Pomiędzy szkoleniami Departament HR oraz przełożeni otrzymywali bieżącą informację o wykonaniu (bądź nie) zadań wdrożeniowych przez podwładnych.

ZAANGAŻOWANIE PRZEŁOŻONYCH - Przełożeni uczestników byli angażowani i wspierani przez trenerów w monitorowaniu i kontrolowaniu wdrożenie nowych kompetencji, rozliczania ich. Dzięki narzędziom Maroney  aktywnie wspierali podwładnych w nowych sytuacjach oraz rozwijali kompetencje podwładnych poprzez m.in. konstruktywne informacje zwrotne ukierunkowane na poprawę efektywności.

Korzyści dla Uczestników z projektu m.in.:

 • Usystematyzowanie wiedzy oraz wymiana doświadczeń z innymi menedżerami i trenerami.
 • Ćwiczenie zachowań, wykorzystania kompetencji w realnych sytuacjach biznesowych. Praktyczne zadania wdrożeniowe osadzone w codziennych obowiązkach kierowniczych.
 • Sesje informacji zwrotnych od trenerów i grupy na temat własnych zachowań ( po zakończonych ćwiczeniach)
 • Indywidualne action plany wdrożenia

 

W szkoleniach wzięło udział łącznie 275 Uczestników.

EWALUACJA

Średnia ocena ogólna szkoleń  to 4,6*
*na skali 1-5.

Uczestnikom najbardziej podobało się… (cytowane wypowiedzi z ankiet)

 • warsztatowe podejście do szkolenia
 • przykłady z życia w pracy
 • przykłady, scenki ich omówienie, brak suchej teorii
 • swobodny sposób prowadzenia
 • środki i materiały szkoleniowe
 • świadomość dokonania zmiany
 • aktywne uczestnictwo, ciekawe zagadnienia, kompetencje trenera
 • techniki i praktyczne zasady
 • swobodna atmosfera w wyrażaniu opinii
 • dyskusje/wymiana poglądów
 • praktyczne omawianie problemów
 • użycie przykładów w postaci filmów obrazujących omawiane kwestieTrenerzy: Iwona Golonko, Krzysztof Stefaniak, Anetta Krukowska

Skontaktuj się z nami