Biotronik

Biotronik

SKUTECZNA SPRZEDAŻ

Cykl działań zorientowanych na rozwój kompetencji pracowników działu sprzedaży w firmie Biotronik.

Cele projektu odpowiadające potrzebom organizacji:

 • poprawa umiejętności uczestników w obszarze budowania trwałych więzi z klientami, (budowanie relacji biznesowych)
 • umiejętność budowania wizerunku firmy opartego na wzajemnym zaufaniu

PODJĘTE DZIAŁANIA

ETAP PRZYGOTOWAŃ- DIAGNOZA POTRZEB:

 

1. Warsztat z elementami obserwacji kompetencji Excellent Business Relations.Obserwacje trenera zostały usystematyzowane i podzielone na grupy kluczowych obszarów kompetencyjnych, które były diagnozowane podczas ćwiczeń warsztatowych. Każdy z obszarów kompetencyjnych został opisany w raportach na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw.


2. Programowanie ścieżek szkoleniowych na podstawie obserwacji  trenera, dokonanej przez Uczestników warsztatu  autodiagnozy, analizy wykonanych zadań wdrożeniowych oraz ogólnego poziomu kompetencji w grupie w perspektywie potrzeb organizacji.

 

ETAP REALIZACJI:


Zaplanowane ścieżki szkoleniowe opierały się o dwa cykle:

 

1. Szkolenia z zakresu inteligencji emocjonalnej w sprzedaży i na stanowisku Menadżera
2. Treningu efektywności osobistej


Każde z przeprowadzonych szkoleń zostało poddane procesowi ewaluacji (na podstawie arkusza oceny szkolenia) oraz opisane w raportach cząstkowych dla Klienta.

 

Łącznie przeprowadzono - 25 dni szkoleniowych z ustalonych tematyk.


Przygotowano 10 zadań przygotowujących do szkoleń oraz 10 zadań wdrożeniowych po zakończonych szkoleniach, do których w ostatnim etapie pracy warsztatowej Uczestnicy projektu otrzymali informacje zwrotne na temat ich wykonania.

ETAP PODSUMOWANIA:


Każde szkolenie zostało zakończone raportem poszkoleniowym zawierającym informacje o:

 • wykorzystywanych metodach szkoleniowych
 • wybranych ćwiczeniach i tym jak radzili sobie Uczestnicy w ich realizacji
 • ocenie poziomu motywacji, aktywności i zaangażowania grupy
 • oceny otwartości grup szkoleniowych na otrzymywaną informację zwrotną
 • produktach warsztatu- wykonanych przez Uczestników zadań przygotowujących i wdrożeniowych
 • obserwacje, wnioski i rekomendacje dotyczące uczestników
 • obraz poznawczy grupy (silne strony i obszary do rozwoju)

 

EFEKTY

Bezpośrednim efektem szkolenia były zadania wykonywane przez Uczestników.

 

Do wachlarza zadań zależały m.in.

 

 • AUTODIAGNOZA kompetencji
 • MÓJ PLAN REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ
 • SIATKA CELÓW

EWALUACJA:

 

Średnia ocena ogólna szkoleń  to 4,82*

*na skali 1-5.

 

Uczestnikom najbardziej podobało się… (cytowane wypowiedzi z ankiet):

 • sposób prowadzenia szkolenia przez trenera, jego nieinwazyjność
 • atmosfera, swoboda wypowiedzi, otwartość trenera
 • atmosfera, profesjonalizm Krzysztofa
 • ćwiczenia, zadania
 • wszystko
 • podejście i styl prowadzenia trenera
 • ćwiczenia, przykłady, treść
 • ćwiczenia praktyczne

 

Trenerzy: Iwona Golonko, Krzysztof Stefaniak, Grzegorz Maszkowski

Skontaktuj się z nami