Benefit Systems S.A.

Benefit Systems S.A.

Czas trwania projektu: październik 2015

Cykl szkoleń z zakresu efektywności osobistej i zarządzania stresem dla pracowników Działu Wsparcia / Działu Obsługi Klienta w firmie Benefit Systems S.A.

Cele projektu odpowiadające potrzebom organizacji:

  • zwiększenie efektywności w planowaniu oraz realizacji zadań i obowiązków
  • polepszenie komunikacji oraz budowanie efektywnych relacji z przełożonymi i współpracownikami
  • umiejętność asertywnego radzenia sobie z presją czasu i stresem w sytuacji zmian

EFEKTY

Bezpośrednim efektem szkolenia było zadanie poszkoleniowe wykonywane przez Uczestników. Polegało ono na praktycznym wdrożeniu wiedzy i umiejętności nabytych na szkoleniu: efektywnym poradzeniu sobie ze stresującą sytuacją przy zastosowaniu zasad i działań poznanych na szkoleniu.

PODJĘTE DZIAŁANIA:

ETAP PRZYGOTOWAŃ:

 

1.Uzgodnienie potrzeby szkoleniowe z Działem HR
2.Programowanie warsztatów

 

ETAP REALIZACJI:

 

1. Komunikacja wewnętrzna szkolenia i zaproszenia
2. Przygotowanie do szkoleń- zadania pre-work w którym poproszono ich o przyjrzenie się swojej efektywności osobistej poprzez udzielenie odpowiedzi na dwa pytania: co podwyższa, a co obniża moją efektywność. Odpowiedzi zostały omówione i przedyskutowane na początku każdego szkolenia.
3. Szkolenia 2-dniowe
4. Wdrożenie- zadania post-work
5. Informacje zwrotne na temat wykonanych zadań (udzielane przez trenera)
6. Uczestnicy oceniali każde szkolenie poprzez wypełnienie arkusza oceny.

 

ETAP PODSUMOWANIA:

 

Raport poszkoleniowy zawierający informacje o wykorzystanych przez trenera metodach szkoleniowych, silnych stronach i obszarach do rozwoju grup szkoleniowych, obserwacje trenera dotyczące motywacji, aktywności, zaangażowania Uczestników i ich otwartości na otrzymywaną informację zwrotną oraz wnioski i rekomendacje dalszych działań szkoleniowo-rozwojowych. Dołączono również zestawienia wykonanych przez Uczestników zadań przed- i poszkoleniowych oraz ewaluację szkoleń opracowaną na podstawie wypełnionych przez Uczestników arkuszy oceny.

 

Średnia ocena ogólna szkoleń (ocenione przez Uczestników podczas ewaluacji) to 4,6*
*na skali 1-5.

 

Uczestnikom najbardziej podobało się… (cytowane wypowiedzi z ankiet):

  • ćwiczenia grupowe
  • przełożenie tematyki na konkretne przykłady
  • forma prowadzenia szkolenia i treść
  • pozytywne nastawienie trenera
  • angażowanie uczestników, aktywne dyskusje, brak przymusowych wystąpień publicznych
  • komunikatywność i otwartość trenera, zadania

Trener: Grzegorz Maszkowski

Skontaktuj się z nami