ARCUS

ARCUS

Branża: sprzedaż


Czas trwania projektu: lipiec-sierpień 2015

ROZWÓJ KOMPETENCJI SPRZEDAŻOWYCH

Cykl praktycznych warsztatów dostosowanych do kilku poziomów doświadczenia Uczestników zakończony intensywnym warsztatem wdrożeniowym dla przełożonych zorientowany na rozwój kompetencji sprzedażowych ponad 20 handlowców  oraz kompetencji związanych z zarządzeniem 14 przełożonych. Głównymi założeniami warsztatu było wykorzystanie kapitału sił sprzedaży Arcus oraz ich przełożonych  w przepracowaniu kluczowych dla Arcus elementów procesu sprzedaży.

W trakcie warsztatu uczestnicy mieli szansę głębokiego omówienia interaktywnych ćwiczeń - zadań zespołowych, kiedy mogli otrzymać - zarówno od trenerów, jak i od siebie nawzajem - informacje zwrotne dotyczące ich zachowań oraz wpływu, jaki wywierają oni na innych.

KLUCZOWY ELEMNT-POGŁĘBIONA DIAGNOZA

1 ETAP: SPOTKANIE Z DYREKTORAMI REGIONALNYMI (WARSZAWA)- przedstawienie kroków projektu oraz zebranie informacji o   potrzebach  szkoleniowych i oczekiwaniach wobec warsztatu wdrożeniowego.


2 ETAP: AUTODIAGNOZA na podstawie specjalnie zaprojektowanego arkusza dostosowanego do specyfiki i branży klienta.


3 ETAP: WYWIADY TELEFONICZNE-30-40 minutowe pogłębione wywiady ustrukturyzowane zbierające informacje o wyzwaniach, trudnościach w pracy uzupełnione pytaniami diagnozującymi  wybrane kompetencje sprzedażowe.


Zebrane informacje pozwoliły zorientować się w specyfice pracy handlowców, zebrać materiał do case study oraz zaplanować harmonogram i dynamikę warsztatów.

WYKORZYSTYWANE ĆWICZENIA I METODY SZKOLENIOWE WE WSZYSTKICH GRUPACH m.in.:

 • analiza własnej wartości dodanej, arkusze pracy
 • scenki z użyciem kamery
 • symulacje w trójkach – feedback indywidualny
 • symulacja business case – na żywo wraz z omówieniem możliwości i opcji
 • indywidualne Plany Rozwoju- własne deklaracje dotyczące działań po szkoleniu
 • dyskusje moderowane, burze mózgów, symulacje rozmów
 • omówienie studiów przypadku
 • ćwiczenia indywidualne, w parach, w grupach

 

Średnia ocena ogólna szkoleń (ocenione przez Uczestników podczas ewaluacji) to 4,7*
*na skali 1-5.Uczestnikom  najbardziej podobało się… (cytowane wypowiedzi z ankiet)

 • praktyczność, jasność przekazu
 • logika szkolenia
 • nagrywanie scenek, case study
 • dystans trenera i ogólna atmosfera
 • usystematyzowanie wiedzy
 • ćwiczenia w parachTrenerzy: Zbigniew Olszewski, Bogusław Foryś, Krzysztof Stefaniak, Milena Cieśla

Skontaktuj się z nami