Kierunek naszych działań

człowiek

Wskaźnikiem sukcesu firmy są nie tylko wyniki finansowe, a te, nawet najlepsze, nie zastąpią radości i satysfakcji czerpanej z pracy. Relacji międzyludzkich w organizacjach nie da mierzyć się w rachunku zysków i kosztów. Ciągłe niezadowolenie i podenerwowanie wrzące w zespole, to znak kryzysu i exodusu najbardziej wartościowych pracowników, przed którym nie uchronią żadne pieniądze. Budowanie zaangażowania pracowników należy rozpocząć od rozwijania umiejętności przywódczych wśród swojej kadry i kreowania efektywnych zespołów. To największy potencjał organizacji – którego nie osiągniemy bez dobrej współpracy. Dlatego Maroney pomoże Ci zadbać o Twoich ludzi. Każdy nasz projekt dotyczy ludzi i interakcji między nimi.

zmiana

Wesprzemy Twoją organizację na każdym etapie zmiany: od dostosowania Twoich celów do aktualnych warunków wewnątrz i na zewnątrz organizacji, po właściwe projektowanie i wspieranie procesu wdrożenia zmian – tak, by Twoja firma wykorzystywała szanse, tworzyła i utrzymywała przewagę konkurencyjną. Zamiast na procedurach skupimy się na ludziach – bo to oni i wsparcie, które otrzymają, zadecyduje o sukcesie całego procesu. Komunikacja, czas trwania projektu, właściwe zbudowanie zespołu i zaangażowanie ze strony menadżerów …– w Maroney koncentrujemy się na najważniejszych polach transformacji, tak by pomóc przeprowadzać zmiany w najbardziej efektywny sposób.

rozwój

By firma mogła się rozwijać, niezbędna jest kultura organizacji - nastawiona na ciągłe zdobywanie nowej wiedzy i kompetencji, wymianę informacji, branie odpowiedzialności i zaangażowanie; zaufanie - podstawa efektywnego działania zespołów i całej organizacji; oraz otwartość – na nowe rozwiązania, odrzucenie tego, co się nie sprawdza i wyjście poza schemat, a także na błędy. W środowisku, w którym nie ma przestrzeni na popełnianie błędów, nie ma też odwagi na innowacje. W Maroney wiemy, że rozwój kompetencji pracowników, to podstawa sukcesu organizacji.

Skontaktuj się z nami