Wydarzenia

Odpowiedzialny biznes

« wróć

Odpowiedzialny biznes może zgłaszać dobre praktyki

Ich rejestracja jest bezpłatna i odbywa się przez formularz dostępny na stronie:

 

raport2017.odpowiedzialnybiznes.pl.

 

 

Dzięki rejestracji i publikacji dobrych praktyk w raporcie, firmy mogą w szerszym zakresie komunikować społecznie odpowiedzialne inicjatywy. Dobre praktyki przedstawiane w kolejnych edycjach umieszczane są także w ogólnodostępnej bazie praktyk na portalu, zawierającej już prawie 3 000 praktyk ponad 500 firm.

 

 

Nabór praktyk

 

Do raportu można zgłaszać praktyki nowe i długoletnie. Praktyki nowe to przykłady działań CSR dotychczas niepublikowane w żadnym z raportów, a realizowane w 2017 roku. Praktyki długoletnie opisano przynajmniej raz w dotychczas wydanych raportach i kontynuowane były również w 2017 roku.

 

 

Do 10 stycznia firmy mogą zgłaszać działania z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Praktyki jak co roku staną się główną częścią największego przeglądu CSR w Polsce – Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. 

 

Praktyki i inicjatywy zostaną zakwalifikowane do wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz jednego z siedmiu obszarów normy ISO 26000:

•        ład organizacyjny,

•        praktyki z zakresu pracy,

•        prawa człowieka,

•        środowisko,

•        uczciwe praktyki operacyjne,

•        zagadnienia konsumenckie,

•        zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

 

Liczba zgłaszanych praktyk nie jest ograniczona, ale warunkiem ich zakwalifikowania jest zgodność z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Ostatecznej weryfikacji dokonuje Komitet Merytoryczny złożony z przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu pod przewodnictwem dyrektorki generalnej, Marzeny Strzelczak.

Nie wiesz jak wybrać i opisać dobrą praktykę w Twojej firmie? Zgłoś się do nas- POMOŻEMY PRZYGOTOWAĆ ZGŁOSZENIE!

Skontaktuj się z nami