ZOBACZ CAŁY FILM

Umiejętności to nie jest to, z czym się rodzisz.
Wszystkiego możesz się nauczyć!

Radość oraz zawodową satysfakcję dają nam sukcesy, które Klienci odnoszą dzięki naszej pomocy.
Oferowane przez nas usługi to działania rozwojowe i analizy skierowane do pracowników, menedżerów, kadry zarządzającej, zespołów, działów oraz całych organizacji.

Kierunek naszych działań

człowiek

Na co dzień otaczają Cię ludzie – nie tylko pracownicy, klienci, partnerzy biznesowi. Czy wciąż dostrzegasz w nich człowieka? W Maroney wierzymy, że prawdziwy sukces organizacji widać dopiero w sposobie traktowania przez nią ludzi. / więcej

zmiana

Wiemy, że nawet najlepszy plan działania wymaga regularnego monitoringu i weryfikacji. Współczesny rynek wymusza elastyczność i nieustanną gotowość na zmianę. Kluczem jest to, by nie tylko adaptować się do nowego, ale by to nowe kreować, wyprzedzając konkurentów i klientów w ich preferencjach. / więcej

rozwój

Planowy, zrównoważony, właściwie ukierunkowany rozwój i jasny cel zamiast niekontrolowanej inercji - to warunek konieczny sukcesu organizacji. Prawdziwy rozwój firmy, to rozwój jej pracowników i coraz częściej nie zależy od ich wiedzy i umiejętności, ale postaw i wartości, które reprezentują. / więcej

Dzieje się w Maroney

Business Sparring (4) Zarządzanie rozproszonymi zespołami

Business Sparring (4) Zarządzanie rozproszonymi zespołami

W 4 odcinku Business Sparring Bernadeta Jadowska - Dyrektor sieci sprzedaży mobilnej z Expander Polska opowiada o wyzwaniach związanych z zarządzaniem rozproszonymi zespołami, pracy zdalnej i budowaniu relacji w takich zespołach.

 

 

Swoimi doświadczeniami podzieliła się także Global HR Business Partner z  firmy nowych technologii - Agnieszka Mędrzycka.

 

 

Tym razem aż 25 minut inspiracji!

Obejrzyj odcinek

3000

ponad 3000 opracowanych wskaźników KPI

1200

ponad 1200 przeszkolonych handlowców

2500

ponad 2500 godzin mediacji zespołowych i indywidualnych

10

10 zoptymalizowanych modeli biznesowych

1500

około 1500 przeszkolonych Liderów Zmian

200

ponad 200 szkoleń teambuildingowych

18

ponad 18 modeli kompetencyjnych

12

ponad 12 scenariuszy gry miejskiej

22

około 22 scenariuszy ćwiczeń outdoor

54

54 case study

8

8 gier menedżerskich, komunikacyjnych, zespołowych

4,85

4,85/5 średnia ocen z ewaluacji szkoleń

7990

7990 uczestników szkoleń stan na dziś

20

20 trenerów w strukturach zespołu Maroney.

1500

1500h szkoleń metodą outdoor

14

14 partnerstw biznesowych

50

Ponad 50 sesji wdrożeniowych dla menedżerów

50

50h sesji feedbackowych

1000

1000 zadań pre-work i post-work

1300

1300 indywidualnych action planów

200

200 sesji coachingowych

1350

1350 certyfikatów poszkoleniowych

67

67 godzin nagrań z kamery szkoleniowej

70

70 sesji AC/DC

630

630 fiszek szkoleniowych

32

32 autorskich programów szkoleń

5500

Ponad 5500 godzin konsultacji i doradztwa

7

7 Akademii Menedżera

2

2 Akademie Trenera Wewnętrznego

6

Klienci w 6 krajach

463

263 szkolenia

120

120 ćwiczeń

15

15 konferencji, webinarów i paneli dyskusyjnych

Zadowoleni uczestnicy szkoleń - stan na dziś

7990

Polecają nas

Besins Healthcare Besins Healthcare
Besins Healthcare

Warsztaty The Art of Storytelling-innowacyjne narzędzie wykorzystywane w sprzedaży.Interaktywne warsztaty przeznaczone dla Przedstawicieli Medycznych / Handlowych. Naucz się sprzedawać poprzez opowiadanie historii!

PwC PwC
PwC

Cykl warsztatów  z zakresu zwiększania efektywności osobistej. Program rozwojowy dla pracowników PA zorientowany na zwiększanie skuteczności komunikacji, współpracę zespołową oraz inteligencję emocjonalną.

Koleje Koleje
Koleje

Warsztaty z zakresu walki ze stresem dla pracowników drużyn trakcyjnych Spółki KM oraz profesjonalnej obsługi trudnego klienta z elementami zarządzania emocjami i stresem (problemowe rozmowy telefoniczne dla pracowników infolinii). Ponad 60 przeszkolonych osób!

Biotronik Biotronik
Biotronik

Realizacja cyklu warsztatów praktycznych dla zespołów sprzedażowych połączona z oceną potencjału i wsparciem wdrożeniowym.

/ zobacz referencje

PKP S.A. PKP S.A.
PKP S.A.

Audyt kompetencji podczas sesji Development Centre oraz cykl szkoleń Akademia Menadżera, w których wzięło udział 80 menedżerów Pionu Nieruchomości PKP S.A.

/ zobacz referencje

Money Expert Money Expert
Money Expert

Kompleksowy projekt szkoleniowo-doradczy „Expert finansowy” współfinansowany ze środków UE.

/ zobacz referencje

Benefit System Benefit System
Benefit System

Cykl szkoleń z zakresu efektywności osobistej i zarządzania stresem dla pracowników Działu Obsługi Klienta.

/ zobacz referencje

TVP Telewizja Polska TVP Telewizja Polska
TVP Telewizja Polska

Cykl działań rozwoju kompetencji sprzedażowych dla zespołów oraz intensywne wsparcie wdrożeniowe przełożonych.

Inditex Inditex
Inditex

Projekt rozwoju kompetencji menedżerskich i przywódczych dla kadry zarządzającej.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Cykl praktycznych warsztatów rozwoju kompetencji w zakresie zarządzania wiekiem oraz zarządzania stresem i komunikacji.

Dachser Dachser
Dachser

Projekt rozwoju kompetencji kierowniczych kadry zarządzającej połączony z aktywnym wsparciem wdrożeniowym dla przełożonych oraz sesjami coachingowymi dla TOP Managementu.

SKUBA Polska SKUBA Polska
SKUBA Polska

Cykl praktycznych szkoleń zorientowanych na rozwój kompetencji sprzedażowych dla przedstawicieli handlowych.

Arcus Arcus
Arcus

Cykl działań zorientowanych na rozwój kompetencji sprzedażowych dla przedstawicieli handlowych połączony z aktywnym wsparciem wdrożeniowym dla przełożonych.

Bridgestone Stargrad Bridgestone Stargrad
Bridgestone Stargrad

Power Development Centre oraz projekt rozwoju kompetencji kierowniczych dla kadry zarządzającej produkcją, w których udział wzięło 160 Uczestników oraz TOP Managment.

Salus International Salus International
Salus International

Doradztwo w zakresie dofinansowania z Unii Europejskiej. Przygotowanie i złożenie projektu dotyczącego kompleksowej restrukturyzacji procesów zarządzania firmą Salus International.

Energia dla firm Energia dla firm
Energia dla firm

Sesja Development Centre dla Zarządu oraz interaktywny warsztat prowadzony metodą outdoor, którego celem było wypracowanie, w oparciu o model Blair’a Singera, Kodeksu Honorowego zasad postępowania wszystkich osób w organizacji.

Oriflame Polska Oriflame Polska
Oriflame Polska

Prowadzenie usługi Quality Control w ramach dwuletniego projektu pt. "Akademia Lidera Oriflame - od Sprzedawcy do Menadżera" współfinansowanego ze środków UE.

AXA Polska AXA Polska
AXA Polska

Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. "Ambicja Plus".

Randall Property Randall Property
Randall Property

Kompleksowy projekt usług doradczo-szkoleniowych z zakresu rozwoju kompetencji sprzedażowych oraz przygotowanie koncepcji ofert do największych projektów z branży nieruchomości.

Starostwo Powiatowe Płońsk Starostwo Powiatowe Płońsk
Starostwo Powiatowe Płońsk

Szkolenia współfinansowane z funduszy UE: nowoczesna obsługa klienta, autoprezentacja, zarządzanie czasem i organizacją pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi. Projekt zgromadził 777 uczestników.

CEFARM S.A CEFARM S.A
CEFARM S.A

Program Rozwoju Kadr, wniosek o dofinansowanie projektu w ramach EFS  -  PO KL, doradztwo z zakresu diagnozowania potrzeb, zaprojektowanie szkoleń oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie z załącznikami.

Baby city Baby city
Baby city

Projekt współfinansowany ze środków UE- zarządzanie projektem, doradztwo oraz warsztaty integracyjne.

Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami
Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami

Projekt „Akademia Przedsiębiorczości” współfinansowany ze środków EFS. Prowadzenie usługi Quality Control.

WECO Travel WECO Travel
WECO Travel

Doradztwo i wsparcie w zakresie przygotowania projektu finansowania przedsięwzięć z bezzwrotnych środków UE.

TEVA Pharmeceuticals TEVA Pharmeceuticals
TEVA Pharmeceuticals

Analiza indywidualnych predyspozycji, diagnoza słabych i mocnych stron, szkolenie zrealizowane w ramach projektu „Wzrost potencjału Grupy TEVA w świetle przemian wewnątrzorganizacyjnych i wymagań rynku".

Kopalnie Dolomitu S.A. Kopalnie Dolomitu S.A.
Kopalnie Dolomitu S.A.

Praktyczny warsztat z zakresu skutecznego prowadzenia rozmów handlowych. Szkolenie zrealizowano z wykorzystaniem wewnętrznych case study, opartych o rzeczywiste przykłady z życia uczestników.

Espes office Espes office
Espes office

Zarządzanie Projektem oraz doradztwo i wsparcie w przygotowaniu koncepcji ofert zgodnie z metodyką PMI.

Tchibo Tchibo
Tchibo

Cykl praktycznych warsztatów Zarządzania Zmianą dla kadry zarządzającej oparty o symulacje biznesowe.

SYNGENTA SYNGENTA
SYNGENTA

Panele szkoleniowe w formie mini warsztatów z zakresu radzenia sobie z trudnym klientem, w których wzięło udział 120 uczestników.

Stefczyk Finanse Stefczyk Finanse
Stefczyk Finanse

Praktyczny warsztat menadżerski-komunikacja i wywieranie wpływu w sytuacjach menedżersakich.

Bridgestone Sales Poland Bridgestone Sales Poland
Bridgestone Sales Poland

AKTYWNA SPRZEDAŻ - warsztaty oparte o case study stworzone specjalnie na potrzeby Zespołu.

Mahle Polska Mahle Polska
Mahle Polska

Praktyczne warsztaty zarządzania projektami połączone z konsultacjami dotyczącymi bieżących projektów Klienta.

LitPol Link LitPol Link
LitPol Link

Coaching zespołowy w zakresie zarządzania efektywnością zespołu, komunikacją, zaangażowaniem, zarządzaniem ludźmi i przywództwem.

Kondrat Kondrat
Kondrat

Audyt kompetencji oraz coaching z użyciem narzędzi diagnostycznych Insight Discovery oraz warsztat strategiczny - Model biznesowy Marek Kondrat Winarium.

Grupa Topex Grupa Topex
Grupa Topex

Praktyczne warsztaty z zakresu prowadzenia procesu negocjacyjnego połączone z konsultacjami i symulacjami wybranych zagadnień.

Family Finance Family Finance
Family Finance

Projekt doradczo-szkoleniowy, rozwijający kompetencje sprzedażowe zespołów.

Bricoman Polska Bricoman Polska
Bricoman Polska

Praktyczne szkolenie z zakresu negocjacji, perswazji i asertywnej komunikacji dla zespołu zajmującego się obsługą klienta wewnętrznego.

Grupa Azoty Grupa Azoty
Grupa Azoty

Interaktywny warsztat motywacyjny metodą OUTDOOR dla zespołu sprzedażowego.

Arcelor Mittal Arcelor Mittal
Arcelor Mittal

Intensywny warsztat OUTDOOR- Kompetencje przywódcze i zarządzanie celami.

Randall Property Randall Property
Randall Property

Kompleksowy projekt usług doradczo-szkoleniowych  z zakresu rozwoju kompetencji sprzedażowych oraz  przygotowanie koncepcji ofert do największych projektów  z branży nieruchomości.

Urząd Miasta Warszawa Urząd Miasta Warszawa
Urząd Miasta Warszawa

Wykłady oraz warsztaty edukacyjne z zakresu rozliczania projektów europejskich na zlecenie Punktu Informacyjnego EUROPE DIRECT - Warszawa.

Centrum Usług Wspólnych energia i Gaz Centrum Usług Wspólnych energia i Gaz
Centrum Usług Wspólnych energia i Gaz

Sesja Development Centre dla Zarządu.

Urząd Miasta Bytom Urząd Miasta Bytom
Urząd Miasta Bytom

Przygotowanie projektu wniosku o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Sunwind Sunwind
Sunwind

Sesja Development Centre dla Zarządu.

Energetyczne centrum Energetyczne centrum
Energetyczne centrum

Sesja Development Centre dla Zarządu.   

Air products S.A Air products S.A
Air products S.A

Interaktywny warsztat wzmacniający umiejętności prezentacji zrealizowany w oparciu o własne case study uczestników.

Schindler Schindler
Schindler

Szkolenie z zakresu wywierania wpływu, perswazji i manipulacji. Prezentacja trików handlowych i omawianie najczęściej popełnianych błędów.

Uczelnia Łazarskiego Uczelnia Łazarskiego
Uczelnia Łazarskiego

Prowadzenie wykładów przez Iwonę Golonko z tematyki pomiaru efektywności procesów zarządzania zasobami ludzkimi.

UTC Aerospace System UTC Aerospace System
UTC Aerospace System

Intensywne szkolenia menadżerskie- Wczoraj kolega - dzisiaj szef: awans wewnętrzny i wyzwania w zarządzaniu w środowisku koleżeńskim.

Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Warszawski

Prowadzenie wykładów przez Iwonę Golonko z zakresu zarządzania sytuacją kryzysową.

TNT Ekspress Worlwide TNT Ekspress Worlwide
TNT Ekspress Worlwide

W efekcie analizy kluczowych obszarów firmy zaprojektowano i przeprowadzono 2 segmenty szkoleń: "Podstawy sprzedaży przez telefon" oraz specjalistyczny warsztat "Sprzedaż usług  specjalistycznych".

Renault Polska Renault Polska
Renault Polska

Pakiet warsztatów i szkoleń z zakresu komunikacji z klientem wzbogacony o elementy diagnozy stylu komunikacyjnego sprzedawców i klientów.  

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej

Wykłady pt. "Komunikacja w zespole Get the job you really want!" - zarządzanie karierą.

STOCK Polska STOCK Polska
STOCK Polska

Cykl szkoleń Train the trainer- Trener wewnętrzny.

SOLAR-BIN SOLAR-BIN
SOLAR-BIN

Doradztwo w  zakresie przygotowania projektów rozwojowych, strategii współpracy spółki.

Pratt&Whitney Pratt&Whitney
Pratt&Whitney

Awans wewnętrzny: Dzisiaj kolega - jutro szef dostarczyło uczestnikom umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami związanymi z pełnieniem roli lidera/kierownika w krótkim okresie po awansie.

Lafarge Cenemt S.A Lafarge Cenemt S.A
Lafarge Cenemt S.A

Praktyczny warsztat energetyzujący OUTDOOR- Komunikacja i Zarządzanie Zróżnicowanym zespołem.

Lease Plan Lease Plan
Lease Plan

Przygotowanie narzędzia do badania motywacji pracowników, wpółpracy i komunikacji międzydziałowej oraz wsparcie i opieka wdrożeniowa podczas realziacji badania.

Colian Colian
Colian

Working Better Together - szkolenie teambiuldingowe  dla zespołu zarządzającego sprzedażą.

First Group First Group
First Group

Międzynarodowy projekt rekrutacyjno-szkoleniowy, w którym uzyskano ponad 2000 wykwalifikowanych pracowników, mówiących po angielsku, którzy rozpoczęli pracę w Wielkiej Brytanii. Spośród nich 1,5% porzuciło pracę w ciągu pierwszego roku.

Ghelamco Ghelamco
Ghelamco

Sesje rozwojowe przy wykorzystaniu szerokiego wachlarza narzędzi szkoleniowych, coachingowych i mentoringowych.

Expander Niezależny Doradca Finansowy Expander Niezależny Doradca Finansowy
Expander Niezależny Doradca Finansowy

Specjalnie opracowany, praktyczny treningi umiejętności skutecznego i precyzyjnego zarządzania zespołem - Vademecum Menadżera.

Empik Empik
Empik

Praktyczny warsztat zespołowy połączony z intensywnym treningiem komunikacji: "Efektywne zespoły".

Cyfrowy Polsat Cyfrowy Polsat
Cyfrowy Polsat

Przygotowanie projektu rozwojowego dla kilku grup stanowiskowych firmy oraz cykl działań szkoleniowych w których udział wzięło łącznie 607 osób.

Brown Forman Brown Forman
Brown Forman

Szkolenie dla kadry odpowiedzialnej za efektywne Zarządzanie Projektami - praca warsztatowa oparta na własnych projektach z wykorzystaniem zbioru najlepszych praktyk z zakresu zarządzania projektami.

Piotr Piotrowski

Piotr Piotrowski

Dziękuje raz jeszcze za podzielenie się wiedzą na dzisiejszym spotkaniu  w BusinessLink.  Przyszedłem z ciekawości a wyszedłem z kilkoma  nowymi, pięknymi, subtelnymi asami  do rękawa na trudniejsze okazje i do codziennego użytku.    

mini warsztat dla społeczności Think Tank OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA

Justyna Nowacka, Sevier

Justyna Nowacka, Sevier

Jeszcze raz bardzo dziękuję za interesujące szkolenie.
I mam nadzieję , że cdn....   (W co my tu gramy-analiza transakcji, komunikacji i gier)
Anita Pietrzykowska, Servier

Anita Pietrzykowska, Servier

Bardzo  dziękuję za niezwykle inspirujący dzień szkoleniowy.Naprawdę jedno –o  ile nie najbardziej,  praktyczne zajęcia do tej pory w Servier. (W co my tu gramy- analiza transakcji, komunikacji i gier międzyludzkich)

Kamila Szustak, Neuca S.A.

Kamila Szustak, Neuca S.A.

Polecam warsztat W CO MY TU GRAMY analiza transakcji, komunikacji i gier ponieważ jest to "spojrzenie na swoje i innych zachowania z innego punktu widzenia". 

Grażyna Czapiewska, Neuca S.A.

Grażyna Czapiewska, Neuca S.A.

Polecam warsztat W CO MY TU GRAMY analiza transakcji, komunikacji i gier ponieważ jest tam "treść przydatna do pracy z samym sobą i zespołem". 

Magdalena Mazurek, Goodyear Central Europe

Magdalena Mazurek, Goodyear Central Europe

Polecam warsztat W CO MY TU GRAMY analiza transakcji, komunikacji i gier "ponieważ odnosi się do podstawowych zachowań, nad którymi warto pracować". 

Dorota Konior, Awbud S.A.

Dorota Konior, Awbud S.A.

Polecam warsztat W CO MY TU GRAMY analiza komunikacji i gier ponieważ "w prosty, otwarty sposób pokazuje otwarty sposób komunikacji" 

Anna Biwojno, Magneti Marelli

Anna Biwojno, Magneti Marelli

Polecam warsztat W CO MY TU GRAMY analiza komunikacji, transakcji i gier ponieważ "uświadamia, że gry są nieświadome i leżą w naturze człowieka".  Najbardziej podobała mi się "swoboda trenera, pozytywne nastawienie, sposób pokazania wiedzy oraz to, że uświadomiłam sobie , jaki ze mnie gracz". 

 

Izabela Kardialik, Empik

Izabela Kardialik, Empik

Poleciłabym warsztat „w co my tu gramy” swoim znajomym, ponieważ "można znaleźć odniesienia zarówno w życiu prywatnym i zawodowym". Najbardziej podobało mi się "powoływanie się na konkretne przykłady".

Anna Kurzela, Lafarge

Anna Kurzela, Lafarge

Poleciłabym warsztat „W co my tu gramy- analiza transakcji, komunikacji i gier” swoim znajomym, ponieważ jest to  "interesujący, praktyczny temat podany w przystępnej formie". Najbardziej podobała mi się "spójność materiałów i przykładów".

Joanna Jatczak

Joanna Jatczak

Poleciłabym warsztat „W co my tu gramy- analiza transakcji, komunikacji i gier” swoim znajomym, ponieważ jest to "wiedza, która jest bardzo potrzebna w pracy HR". Najbardziej podobała mi się "ciekawa narracja, atrakcyjny przekaz, fajne materiały".

Małgorzata Wójcik, Lekam HR Director

Małgorzata Wójcik, Lekam HR Director

Włączyłam czujność na najwyższym poziomie :) Warsztatowi "W co my tu gramy" wystawiam najwyższą notę. Osoba trenera - Pani Iwona Golonko = profesjonalizm, pasja w przekazywaniu wiedzy, pragmatyzm, moc przykładów z życia biznesowego, relacyjnego, rodzinnego. Organizacja i logistyka dopięta na ostatni guzik. Materiały szkoleniowe plus książka - ponadprzeciętny standard rozpieszczenia uczestników. Pozostaję pod wrażeniem. BARDZO DZIĘKUJĘ. Z apetytem na więcej...

Kamil Sikora, Concierge Estate Sp.z o.o.

Kamil Sikora, Concierge Estate Sp.z o.o.

"…grupowa praca zespołowa w której mogliśmy wyprać trochę brudów. Trochę bolało. Natomiast efekty są bardzo, bardzo odczuwalne. Ja osobiście chciałbym bardzo polecić Iwonę jako specjalistę."

Agnieszka Marciniak Menedżer Centrum Wsparcia Klienta Empik

Agnieszka Marciniak Menedżer Centrum Wsparcia Klienta Empik

Serdecznie dziękuję za szkolenie. Bardzo fajny/ dobry czas - to moja perspektywa. Potrzebuję przetrawić rzeczy, których dotknęliśmy- są dla mnie uchyleniem drzwi, które potrzebuję otworzyć.

Łukasz Dobrzański FM Plant Engineering & Maintenance

Łukasz Dobrzański FM Plant Engineering & Maintenance

Wasz ostatni coaching – mimo ze nastawienie było na zasadzie „o Boże znowu coś” to było tak tylko krótko przed.. potem na szkoleniu i po szkoleniu super, pozytywna energia od Was itd. (...) To był mega pozytywny zastrzyk energii, świadomości, możliwości itp. Itd.

Łukasz Dobrzański FM Plant Engineering & Maintenance

Łukasz Dobrzański FM Plant Engineering & Maintenance

Spędziliśmy w ostatnich 2 latach z wami mnóstwo – śmiało można powiedzieć – genialnego, efektywnego i fajnego czasu oraz jesteśmy nadal w kontaktach (…).

Tomasz Kaczorowski Foreman PD Compon & Mixing

Tomasz Kaczorowski Foreman PD Compon & Mixing

Szkolenie pokazało mi inny sposób działania, że nie warto się szybko zniechęcać tylko próbować rozwiązać różne zadania ze spokojem. Na pewno indywidualny feedback jest czymś dobrym dla mnie, zmniejsza napięcie w grupie staram się używać go na co dzień.

Grzegorz MalechaForeman FI Final Inspection

Grzegorz MalechaForeman FI Final Inspection

Ostatnie szkolenia (… )były dla mnie zarówno trudne jak i wartościowe. Trudne, bo musiałem otworzyć się przed obcymi ludźmi i mówić o swoich odczuciach. Wiem , że jest to dobre i ważne  dlatego starałem się być szczery i otwarty. Wartościowe bo zrobiłem kolejny krok w pracy nad sobą – budowanie zaufania do innych , poznanie wartości swoich współpracowników i powiedzenie o swoich wartościach. Pierwszym krokiem w budowaniu tego zaufania było uwierzenie Wam , że to o czym mówicie jest słuszne. Dałem  sobie szansę zrobienia czegoś w zmianie swojego sposobu współżycia z innymi.

Marcin Goszczyński CFT-PCT

Marcin Goszczyński CFT-PCT

Chciałbym podziękować Wam za zaangażowanie jakie włożyliście w nasze szkolenia. Uważam, że są one skuteczne i przynoszą pozytywne rezultaty. Mam nadzieję, że będą one kontynuowane i obejmą wszystkich członków grup CFT.

Łukasz Dobrzański Maintenance Foreman Plant Engineering & Maintenance

Łukasz Dobrzański Maintenance Foreman Plant Engineering & Maintenance

Dziękuję również za Wasze „Zajecie” się nami… potrzebowaliśmy i nadal tego potrzebujemy. (…) Sam już widzę z własnego doświadczenia i dzięki Wam – przestałem robić, co robiłem kiedyś nagminnie czyli wszyscy dookoła byli źli, a ja byłem ten dobry… teraz wszystko (dosłownie wszystko i wszystkie sytuacje) pierwsze co robię to co? Biorę lusterko i bacznie się sobie przyglądam, zbieram wszystkie niezbędne informacje, a opinie wydaje dopiero jak mam komplet danych.

 

 

Łukasz Dobrzański Maintenance Foreman Plant Engineering & Maintenance

Łukasz Dobrzański Maintenance Foreman Plant Engineering & Maintenance

Już zaczyna dziać się cos pozytywnego, cos zaczyna działać, coś co było nie do pomyślenia jeszcze rok temu. Niemniej jednak jeśli chodzi o Was to szkolenia do tej pory były rewelacyjne. Krzysztof jeden i drugi – mega czad!!! Szkolenie w dworku nad Rega sprawiło ze po powrocie skrzydła miałem tak rozpostarte ze razem z Mariuszem pialiśmy z zachwytu a power mieliśmy taki ze starczyło go nam na co najmniej 2 tygodnie.

Łukasz Dobrzański Maintenance Foreman Plant Engineering & Maintenance

Łukasz Dobrzański Maintenance Foreman Plant Engineering & Maintenance

 Wasz ostatni coaching – mimo ze nastawienie było na zasadzie „o Boże znowu coś” to było tak tylko krótko przed.. potem na szkoleniu i po szkoleniu super, pozytywna energia od Was itd. (…) To był mega pozytywny zastrzyk energii, świadomości, możliwości itp. Itd.

 

Tomasz Bulikowski QA Lead Engineer

Tomasz Bulikowski QA Lead Engineer

Warsztaty wzmocniły moje zaangażowanie, a patrząc na moich kolegów jak się otwierają w sesji feedbackowej wzrósł także poziom motywacji, mam nadzieję, że na stałe.

Skontaktuj się z nami